OSN rezolúcia o porušovaní práv človeka

NEW YORK – Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu navrhovanú Ukrajinou, ktorá odsudzuje porušovanie ľudských práv zaznamenané Ukrajinou na Kryme.

Za rezolúciu hlasovalo 82 krajín, 80 sa zdržalo hlasovania a 13 bolo proti. Rusko, Bielorusko, Zimbabwe, Irán, Čína, Severná Kórea, Kuba, Mali, Nikaragua, Sýria, Sudán, Eritrea, Etiópia hlasovali proti. Podobný dokument sa od roku 2016 každoročne prehodnocuje a nie je záväzný.

Rezolúcia predovšetkým vyzýva Rusko, “aby prijalo všetky potrebné opatrenia na okamžité ukončenie všetkých porušovaní a zneužívaní voči obyvateľom Krymu”. Hovorí sa, že zahŕňajú „diskriminačné opatrenia a praktiky, svojvoľné zadržiavanie a zatýkanie, mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, sexuálne a rodovo podmienené násilie, a to aj s cieľom prinútiť zadržaných, aby sa obviňovali alebo „spolupracovali“ s orgánmi činnými v trestnom konaní. agentúry“.

Do Moskvy bola adresovaná výzva, aby „zrušila zákony, ktoré na Kryme zaviedla Ruská federácia a ktoré umožňujú násilné vysťahovanie a konfiškáciu súkromného majetku vrátane pôdy na Kryme v rozpore s medzinárodným právom“.