Na Ukrajine samostatná pravoslávna cirkev

Dnes je kyjeský  Chrám svätej Sofie alebo Chrám Svätej Múdrosti  ukrajinsky Софійський собор,  rusky Софийский собор alebo Собор Святой Софии,  miestom kde sa začína proces osamostatnenia pravoslánej cirkvi na Ukrajine.

Pravoslána cirkev na Ukrajine bola doteraz súčasťou Ruskej pravoslánej cirki Moskovského patriarchátu. Výsledkom dnešného rokovania o spojení cirkví by malo byť vytvorenie autokefálnej cirkvi, teda takej cirkvi, ktorá pôsobí len na území Ukrajiny.

Ako oznámila tlačová agentúra UNIAN 11. októbra sa výsledkom rokovania Synódu, teda cirkevného zhromaždenia, Konštantinopolského patriarchátu bolo rozhodnutie o tom,  Že sa môže začať procedúra osamostatnenia.

 

Chrám sätej Sofie je bývalým katedrálnym chrámom Kyjevskej metropolie. Chrám patrí pravoslávnej cirkvi, ale na bohoslužobné účely sa používa len mimoriadne.