Ľubomír Feldek: Pocta XXVII. zjazdu

Ľubomír Feldek

POCTA XXVII. ZJAZDU

Kapitalizmus je starý –

Mýli sa a opakuje chyby, skoro umrie vari…

Socializmus je mladý,

a jeho mladosť ešta omladíme radi.

 

Počúvam slová

Michaila Gorbačova.

Kameraman ma zatiaľ vodí po sále

Sedí tam veľa mladých pekných delegátok veru!

Vymieňajú si so mnou pohľad cez kameru,

vyobliekané ako na bále

 

Jar na srdcia nám klope

a ako ďaleko je ešte leto…

 

“Dejiny neprichystali nám iný osud, súdruhovia

No aký krásny osud je to!”

 

Bibliografický údaj: Rosenbaum, Karol. editor (1986) Tá streda v strede dní.  Antológia slovenskej literatúry k 70. výročiu VOSR. Smena. Vydavateľstvo SÚV SZM. Bratislava. Zodpovedný  redaktor Tibor Križka.

Redakčná poznámka Finančných novín pre tých skôr narodených: V reálnej socialistickej spoločnosti nebola politická konkurenica. Existovala len jedna politická strana. Napríklad v Sovietskom zväze Komunistická strana Sovietskeho zväzu.  Strana mala raz za päť rokov zjazd. Posledným v Sovietskom zväze Bol XXVII. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Skratka VOSR znamená Veľká októbrová socialistická revolúcia. V roku 1917 bol v Petersburgu ozbrojený prevrat keď Ruská sociálnodemokratická strana boľševikov násilne prevzala moc od Dočasnej vlády. SÚV SZM znamená Slovenský ústredný výbor socialistického zväzu mládeže.