Na festivale Zlatý palcát 1986, XV. ročník súťaže vojenských piesní, bodoval textár Ján Štrasser

BRATISLAVA / ČESKÉ BUDĚJOVICE – Slovenský textár piesní a básnik Ján Štrasser zložil text na hudbu Igora Bázlika pre súťaž vojenských piesní Zlatý Palcát 1986.

Pieseň Deň plný práce nahral a na festivale spieval Peter Stašák. Festival usporiadali Armádny umelecký súbor Víta Nejedlého, nositeľ Radu republiky, Radu Červenej hviezdy a laureát štátnej ceny a Vojenský umelecký súbor hrdinu Sovietskeho zväzu, partizána, kapitána Jána Nálepku, nositeľ Radu práce a Ústredný dom Československej ľudovej armády pod záštitou Hlavnej politickej správy Československej ľudovej armády a Krajského národného výboru v Českých Budějoviciach.

Deň plný práce

Pozri už svitá
Pozri je ráno
Slnečný lúč
Tu pretína, tu pretína

Pozri je už svitá
Odchádza spánok
Do dňa sa budí krajina
Budí krajina

Pretína ticho
Ticho nás neženie
Neženie

Ostrý kov sirén dýcha
Žiada si naše snaženie
Naše snaženie

Deň plný práce
Sirénou nás víta
Usmieva sa ľuďom
do tváre

Keď vlny práce
Dôrazne sa pýta
Tým že ho objavíš

Deň plný práce
Zas pred tebou stojí
Na otázku čaká odpoveď
V obilnom poli
Pri hučiacom stroji
Keď chce tvoju pieseň znieť
Tvoju pieseň znieť
Tvoju pieseň znieť

Pozri už svitá
A zajtra musí svitnúť tiež

Pozri už svitá
Tmu slnko stiera
Nie, lepšie nikde nenájdeš

Nikde nenájdeš
Deň plný práce
Zas pred Tebou stojí
NA otázku čaká odpoveď
V obilnom poli
Pri hučiacom stroji

Keď chce Tvoju pieseň znieť
Tvoju pieseň znieť
Tvoju pieseň znieť

Tvoju pieseň znieť

Zlatý palcát 1986 XV. Ročník súťaže vojenských piesní usporiadal Vojenský umelecký súbor Víta Nejedlého nositeľa Radu Republiky, Radu červenej hviezdy a laureát štátnej ceny Vojenský umelecký súbor Hrdinu Sovietskeho zväzu partizána Kapitána Jána Nálepku, nositeľ Radu práce Ústredný dom Československej ľudovej armády pod záštitou Hlavnej politickej správy Československej ľudovej
armády a Krajského národného v Českých Budějoviciach.

Pieseň nahrala firma Supraphon v pražskom štúdiu Mozarteum v roku 1985. Vyšla na LP v roku 1986 – BIEM 7296, OSA 11144086. Papierová obálka dlhohrajúcej platne (Long Play- LP), do ktorej sa vkladá obsahuje opis súťaže.

Celoštátna sťaž s vojenskou, brannou a spoločenskou tematikou Zlatý palcát tohto roku jubiluje. Pätnásť rokov síce nie je v ľudskom živote vek dospelosti, avšak v živote festivalu je 15 ročníkov prinajmenej príležitosťou k ohliadnutiu sa a bilancovaniu. Tak teda Zlatý palcát má na svojom konte 300 piesní. V troch už tradičných kategóriách. Zúčastnila sa ho celý rad skladateľov, textárov a interpretov populárnej hudby.

A sú medzi nimi aj tie mená najznámejšie. Svoje domovské právo má tradične vo februári v krásnom prostredí Českobudějovického Domu kultúry Revolučného odborového hnutia (ROH! A v pražskej repríze
v Divadle na Vinohradoch, ale tiež v štúdiách Supraphonu na asi 20 LP.

Najdôležitejšie je však to, že rad piesní z tohto festivalu, patriacemu do veľkej rodiny festivalov, zdomácnela medzi poslucháčmi, či už sa zhromažďujú z radov vojenského publika, civilných divákov
alebo poslucháčov rozhlasu a divákov televízie.

Naše prianie do budúcnosti je, aby piesne Zlatého palcátu nachádzali naďalej vďačných poslucháčov a predovšetkým, aby sa im darilo tak ako doposiaľ, presvedčivo vypovedať o všetkých súvisiacich
s najčestnejšou povinnosťou, ktorú každý z nás má, uchrániť pokojný a spokojný život našej spoločnosti a teda aj život ľudí tejto planéty.