Práca 1980: Lech Walesa sabotuje úsilie o normalizáciu PĽR, odkrýva svoju pravú tvár

VARŠAVA ( ČSTK, 22. 10. 1980) – Predák nových poľských odborov “Solidarita” Lech Walesa podniká v týchto dňoch cestu po južnom Poľsku, v štýle ktorý západné agentúry prirovnávajú k spôsobu vedenia predvolaných kampaní západných politikov.

Pred nástupom tejto cesty sa Walesa a jeho sprievod zastavili u kardinála Stefana Wyshynskeho, ktorý prisľúbil ich podnikaniu plnú podporu. Zmysel tejto podpory je zrejmý. S požehnaním primasa rímsko-katolíckej cirkvi sa bude Walesovi lepšie dariť šíriť svoje predstavy o “obnove” Poľska medzi veriacimi občanmi, ako bez neho.

O akú “obnovu” ide, Walesa už niekoľko týždňov neskrýva. V čase keď obnova poľského hospodárstva, to jest obnovenie jeho normálneho chodu a pracovného rytmu si vyžaduje maximálne pracovné úsilie všetkých Poliakov, Walesa nehanebne vyhlasuje západným tlačovým agentúram, že “nové odbory doteraz nevyzvali robotníkov, aby zvýšili svoje pracovné úsilie.”, a že vraj to urobia, “až to uznajú za vhodné”. Priznal to i v pondelňajšom interview poľskému denníku Standarz mlodych, kde na otázku, do akej miery ho zaujíma hospodárska situácia krajiny a čo považuje za hornú hranicu požiadaviek kladených v mene robotníkov, odpovedá: “Nie je nijaká horná hranica.”

Západné tlačové agentúry o Walesových prejavoch na ceste južným Poľskom píšu, že ich tón je zo dňa na deň “radikálnejší”. Walesa dáva zo dňa na deň viac najavo, že mu málo záleží na skutočných záujmoch poľských pracujúcich, ale oveľa viac mu ide o uspokojenie záujmov protisocialistických síl, ktoré mu umožnili za augustových štrajkov postaviť sa na čelo štrajkového hnutia v Gansku. Charakter týchto síl v zahraničí včera znovu pripomenul denník Trybuna Ludu, ktorý v článku “čo chcú dosiahnuť svojou podporou,” píše o zámeroch niektorých západných kruhov, ktoré sa zaväzujú podporovať nové poľské odbory.

Pokiaľ mal niekto nejaké pochybnosti o zámeroch, ktorými sú tieto kruhy vedené, tak ich rozptyľujú viaceré hlasy z USA a z krajín Severoatlantického paktu, ktorých hlavný záujem sa sústreďuje nie na osud poľských robotníkov alebo na hmotnú situáciu pracujúcich v Poľsku, ale na utvorenie novej odborovej štruktúry odborového hnutia v Poľskej ľudovej republike (PĽR), ktorá by pôsobila proti socializmu, píše Trybuna ľudu. Nad iné výrečne tieto zámery charakterizoval predseda Amerického výboru pre vysielanie do zahraničia John A. Gronouski, ktorý politicky vedie vysielač Slobodná Európa: “Treba materiálne podporovať ľudí a zoskupenia, ktoré sa v Poľsku orientujú protikomunisticky,” cituje Gronouského Trybuna ľudu.

O tom čo znamená “protikomunistická orientácia” v súčasných podmienkach v Poľsku, dal doplňujúcu odpoveď Jacek Kuroň v Informačnom bulletine tzv. Výboru pre politickú a sociálnu obranu (KOR) z augusta a septembra. Vyhlasuje, že KOR-u nejde o zlepšenie spoločenskej situácie v PĽR, ale naopak o využitie terajších ťažkostí na destabilizáciu a rozloženie socialistického zriadenia. Nové odbory majú podľa Jacka Kuroňa v spoločenskom a hospodárskom systéme PĽR dezorganizovať a paralyzovať celý systém. Aj v ďalších vyhláseniach v “Informačnom bulletine” KOR Jacek Kuroň niekoľkokrát vyhlasuje, že jemu i jeho skupine ide o to, postupne vnútiť všetkým článkom takú “autonómiu”, v ktorej rámci by strana a ľudová moc boli vylúčené z rozhodovania o ďalšom vývoji krajiny. Ide teda o “rozklad systému”, ktorý by bol podriadený hlavnému cieľu – oslabovaniu základných pilierov socializmu v našej krajiny, píše Trybuna ľudu.

 

Práca 22. októbra 1980, strana 3.  Neupravované.