Retro: ako budú rekonštruovať podnik Zaporožstaľ

KYJEV – Týždenník aktualít v čisle 38 z roku 1988 priniesol článok o rekonštrukcii oceliarenského podniku Zaporožstaľ v Ukrajine. Týždenník aktualít do roku 1990 v Československu vydávala štátna tlačová agentúra ZSSR Agenstvo pečati Novosti (APN).

Miestne noviny uverejnili článok vyjadrujúci znepokojenie nad ekologickou situáciou v regióne. Pracujúci napísali podniku Zaparožstaľ, že modernizácia sa bude diať len nahradením martinských pecí konvertormi.

Štát má poskytnúť na rekonštrukciu 1,5 miliardy rubľov. Na uspokojenie potrieb zamestnancov sa má minúť 68 miliónov rubľov. To by malo byť na byty pre 15 000 zamestnancov. Byty sa majú stavať po roku 1992.

“No stúpenci radikálnych opatrení v boji za čistotu životného prostredia navrhujú upustiť od konvertorov a závody vybaviť  elektrickými taviacimi pecami, ktoré sú produktívnejšie aj menej nebezpečné pre životné prostredie. Podľa ich názoru sa existujúce problémy takto vyriešia.” píšu autori APN Georgij Bogdanovskij a Vladimír Ustimenko

“Hutný komplex v Záporoží,” hovorí profesor ekológ E. Elbert, “vyrába dnes vyše 5 miliónov ton ocele. Podľa mojich výpočtov je to veľká záťaž pre prírodné prostredie v tejto oblasti. V Záporoží je bez ohrozenia možné vyrábať asi tri milióny ton ocele, napríklad metódou elektrometalurgie. Načo taviť viac, ak produkcia kombinátu len ťažko zodpovedá požiadavkám moderného strojárstva.”

Vedec L. Rudkevič však namieta, že na navrhovaný elektrický cech by nestačila elektrická energia celej oblasti. Okrem toho podľa neho nie je možné zabezpečiť dostatok surovín na pohon.”

Podľa E. Elberta rekonštrukciu treba zabezpečiť určením počtu potrebných valcovaných výrobkov a potrebného kovu, a až podľa toho zvoliť príslušnú technológiu.

Ale čo je najdôležitejšie – hlavné pri rekonštrukcii musí byť zdravie ľudí. Profesor pripomína, že zatiaľ nikto vo svete nevytvoril také veľké elektrické taviace pece ako v Záporoží. “Je však za to, aby sa náš štát stal priekopníkom vo využívaní tejto novej technológie,” poznamenal.

Poznámka Finančných novín. Projekt sa nerealizoval.

V súčasnosti patrí Zaporožstaľ – ukrajinský metalurgický závod v Záporoží, jeden z mestotvorných podnikov. Je to jeden z najväčších metalurgických podnikov v Európe a je súčasťou skupiny Metinvest (od roku 2011). Kontroluje ho ukrajinský podnikateľ Rinat Achmetov, najbohatší podnikateľ na Ukrajine. Špecializuje sa na výrobu plechov a plechov valcovaných za tepla a za studena. Po celom svete sú tieto technologické procesy spojené s uvoľňovaním škodlivých látok do prírody a tvorbou priemyselného odpadu.