ŠÚ SR: stúpli ceny v doprave a preprave potrubiami

BRATISLAVA – Ceny vo vybraných trhových službách sa v prvom štvrťroku 2021 zvýšili v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020 o 0,1 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 3,7 %, v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 6,6 %, v službách v oblasti počítačového programovania o 2,2 %, v poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 1,7 % a v oblasti vedenia firiem o 2,7 %.

Znížili sa ceny najmä v poštových a kuriérskych službách o 1,0 %, v telekomunikáciách o 1,3 %, vo finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 1,3 %, v službách v oblasti nehnuteľností o 3,7 %, v právnych a účtovníckych službách o 0,7 %, v architektonických a inžinierskych službách o 16,8 % a v reklame a prieskume trhu o 0,6 %.

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 1. štvrťroku 2021 znížili v porovnaní so 4. štvrťrokom 2020 o 1,0 %.

Znížili sa ceny najmä v poštových a kuriérskych službách o 0,9 %, v telekomunikáciách o 0,7 %, v službách v oblasti nehnuteľností o 7,0 %, v architektonických a inžinierskych službách o 23,4 % a v reklame a prieskume trhu o 16,9 %.

Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 2,5 %, v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 0,6 %, v službách v oblasti počítačového programovania o 2,5 %, vo finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 1,2 %, v poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 1,7 %, v právnych a účtovníckych službách o 0,1 % a v oblasti vedenia firiem 1,4 %.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.