O zabudnutých afrických bojiskách II. svetovej vojny

BRATISLAVA – Skúsený vedec a diplomat Daniel Šmihula spojil svoje sily s absolventom Stredoeurópskej vysokej školy Richardom Svitekom. Spolu napísali knihu o tom ako prebiehali boje v Afrike, ktoré nie sú veľmi známe. Boli to dva útoky na Dakar, vojenské operácie v Gabon, Čade, Madagaskare, Reúnione a Komorách. Autori priblížili situáciu vo Francúzskom Somálsku.

Tieto vojenské operácie dovtedy nikto z historikov v Československu, či neskôr v Slovenskej republike a Českej republike nikto nespracoval. Autori v knihe použili viac ako šesť desiatok zahraničných prameňov.

Okrem vojenských konfliktov kniha prináša informácie o tom ako Veľká Británia vytlačila Nemecko a Taliansko z rôznych oblastí námornej komunikácie.

Treba pripomenúť, že v II. svetovej vojne sa do jedného bloku spojili fašistické režimy v Nemecku, Taliansku a Japonsku. Dostali pomenovanie Os. Mali tichú podporu Španielska, kde vládol fašistický generál Franko. Proti nim bojoval Zväz sovietskych socialistických republík spolu so Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou. Veľká Británia sa v Afrike snažila o to, aby francúzskej kolónie nemohlo využívať Nemci. V čase II. svetovej vojny časť Francúzska okupovalo Nemecko a v nnie okupovanej časti bol režim, ktorý spolupracoval s Nemeckom. Bojom v Afrike veľkú pozornosť venoval vtedajší britský premiér Winston Churchill a francúzsky generál Charles de Gaulle.  Slovenským a českým čitateľom ich priblížili Daniel Šmihula a Richard Svitek.