Danuša Dragulová – Faktorová: kniha Za lesom

BRATISLAVA – Kniha Za lesom je najnovšou knihou pre deti od poprednej spisovateľky, autorky viac ako 40 kníh pre deti aj dospelých Danuše Dragulovej-Faktorovej.

Osloví najmä malých adresátov – predčitateľov a  začínajúcich čitateľov. Je o svete,  ktorý dieťa vníma a ktorý ho obklopuje, či už sa to týka rodiny, miesta, kde žije, prírody, ktorá je navôkol, ale aj rozprávkových bytostí.

Kniha vyšla k 100. výročiu vzniku obce Zálesie (pri Bratislave), kde autorka žila devätnásť rokov. Ilustrovali ju deti zo Zálesia. O knižke starostka Martina Dobrovodská v jej úvode napísala: „Nájdete v nej básničky, ktoré   vám pripomenú život v obci v minulosti, ale aj v súčasnosti. Prejdete si miesta, ktoré poznáte, prípadne spoznáte nové…“

Vznik rukopisu knihy finančne podporil Literárny fond a vydanie knihy podporil Bratislavský samosprávny kraj. Kniha vyšla vo vydavateľstve DAXE. ISBN 978-80-8241-026-9