Andrea Kozáková zakladateľka a riaditeľka festivalu Symfónia umenia obohacuje kultúrnu Bratislavu

BRATISLAVA – Finančné noviny hovoria s Andreou Kozákovou, riaditeľkou umeleckého festivalu Symfónia umenia.

 Kedy ste sa začali zaoberať hudbou?

Od momentu, ako som začala vnímať okolitý svet. Hudba sa mi spája so spomienkami, najmä peknými. Preto je pre mňa veľmi dôležitá, lebo  mi nedovolí  zabudnúť.

Aký typ hudby máte najradšej? Prečo?

Klasickú, lebo je moderná stovky rokov, a nikto nič lepšie a pretrvávajúce zatiaľ nevymyslel. Stále sa hrá a stále má výpovednú hodnotu. Pretože nie je založená na troch akordoch, lebo ju tvorili géniovia a potvrdili to všetky tie roky, kedy sa stále hrá na veľkých pódiách.

Počúvam populárnu hudbu.  Maďarskú a balkánsku. Maďarskú preto, lebo vychádza z mojich koreňov, lebo nikdy nesmieme zabúdať odkiaľ prichádzame. Balkánsku preto, lebo je v nej melanchólia, bolesť no najmä hrdosť a vlastenectvo.

Akého interpreta, alebo akých interpretov máte najradšej?

Mojím najobľúbenejším interpretom je Dino Merlin, ktorý je moslim pochádzajúci z Bosny a Hercegoviny. Napriek historicky známym udalostiam počas Juhoslovanskej občianskej  vojny, na jeho koncerty prichádzajú všetci bez rozdielu vierovyznania, či z ktorého národa pochádzajú. Na jeho koncertoch sú všetci Balkánci. To hovorím o vypredaných štadiónoch s kapacitou niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Jeho fascinujúca hudba a pravdivá lyrika spája tieto temperamentné  národy bez rozdielu a to je jeho poslaním.

 

Čo Vás inšpirovalo k tomu, aby ste organizovali festival?

Zahraničné festivaly klasickej hudby. Zažila som toľko krásnych produkcií, kvalitnej hudby a interpretácie, že som si povedala, že aj Slováci by mali byť konfrontovaní so svetovou produkciu. Lebo si to zaslúžia, lebo nemusia a ani nechcú počúvať iba rýchlo kvasených umelcov  bez talentu. Klasická hudba v mnohých evokuje, že je  náročná a snobská. Áno, je finančne náročná, lebo je to veľká produkcia.  Mojím cieľom je, aby klasická hudba prestala byť vnímaná, že je elitárska.

Čo je zaujímavé na manažmente podobného podujatia?

Možnosť tvoriť. Vložiť do toho celú svoju osobnosť. Vidieť, že sa to páči. Stáť pred koncertom a vnímať tú energiu, že toto je takmer moje dielo. Hovorím takmer zámerne, bez svojich kolegov by som ja bola nikým. Vďaka úžasnému tímu, môžem si ja plniť svoje sny. Špeciálne musím vyzdvihnúť jedného človeka, môjho kolegu Richarda Bednára, ktorý dáva do toho presne to, čo ja neviem. Presnosť, organizovanosť. Ja som tá umelecká časť a on je tá manažérska.

Ako dlho trvá organizácia podobného podujatia. Pripravili ste tento ročník, kedy začnete s prípravou nasledovného ročníka?

Vždy bojujeme,  či bude ďalší ročník. Tá neistota je zlá. Už teraz oslovujeme svetové hviezdy, aby mali čas budúci rok. Ja mám nápadov stále  veľa, pretože čas vám neustále niečo nové prinesie.  Tento 3. ročník sme organizovali a denne na ňom pracovali celý rok. V septembri začíname tvoriť kompletnú dramaturgiu a zháňať financie, ktoré do posledného dňa sú neisté. Keď neviete, aký budete mať rozpočet,  vaša tvorivosť je obmedzená  a musí byť flexibilná.

 

Čo si v tomto roku vypočujeme?

Som hrdá na to, že tento rok vystúpia až 3 svetové hviezdy vo svojom žánri. Vytvorili sme exkluzívne koncerty, ktoré môžete vidieť iba na festivale v premiére. Napríklad koncert s hudbou z najsilnejších filmov o holokauste, symfonický koncert pre deti, ale myslím, že aj pre dospelých – Najkrajšie česko-slovenské rozprávky, alebo vokálny koncert s piesňami , ktoré spieval Karol Duchoň vo verzii, ktorú nikde inde nežijete. Samozrejme svetové hviezdy ako Rolando Villazón, José Cura, či Matt Dusk v sprievode veľkých orchestrov.

Akú podporu má festival od samosprávnych orgánov?

To je výborná otázka. Je mimoriadne, že mestská časť Ružinov podporuje umenie, ktoré by mal podporovať priamo štát. Bez mestskej časti a jej starostu by tento festival nevznikol a mohla by som mať nápadom, energie a entuziazmu koľko chcem. Povedzme si na rovinu, že festival s veľkými orchestrálnymi produkciami nemôže byť v žiadnom prípade pokrytý príjmom zo vstupného. To by mali vstupenky začínať od 500 Eur.

Kto a kedy vymyslel názov festivalu? Aká bola inšpirácia?

Symfónia evokuje klasickú hudbu a umenie v sebe zahŕňa všetky žánre. My sme multi-žánrovým festivalom,  na ktorom zažijete klasickú hudbu, jazz, film, divadlo,  ale aj výtvarné umenie. Názov sa zrodil spontánne, napadol mi hneď ako sme začali rozmýšľať, že by bolo krásne mať niečo takéto v Bratislave.