Predsedom novej ruskej vlády je Michail V. Mišustin

MOSKVA – Ruský parlament (Duma) menoval za predsedu novej ruskej vlády Michaila Vladimiroviča Mišustina (1966). Funkcie sa ujal dnes 16. januára 2020. Informuje o to stránka ruského parlamentu. 

V roku 1983 začal študovať popri zamestnaní Moskovský inštitút obrábacích strojov (Stankin); potom, vďaka akademickému úspechu, bol schopný prejsť na dennú formu štúdia.  V roku 1989 ukončil štúdium v ​​odbore Počítačové podporné návrhové systémy (CAD), kde získal kvalifikáciu systémového inžiniera. Po ukončení strednej školy začal pracovať ako riaditeľ skúšobného laboratória a neskôr bol členom správnej rady Medzinárodného počítačového klubu (ICC), verejnej neziskovej organizácie.

 

V roku 1998 nastúpil do štátnej služby ako asistent informačných systémov pre účtovníctvo a kontrolu prijímania daňových odvodov od vedúceho štátnej daňovej služby Ruskej federácie. Potom pôsobil ako námestník ministra Ruskej federácie pre dane a odvody, vedúci Federálnej agentúry pre nehnuteľnosti (Rosnedvižimosť) ako súčasť Ministerstva hospodárstva a ekonomického  rozvoja Ruskej federácie a vedúci Federálnej agentúry pre správu osobitných hospodárskych zón (RusSEZ). V roku 2008 dobrovoľne opustil štátnu službu a opäť začal podnikať – tentoraz v oblasti investícií. Vo februári 2009 bol zaradený do personálnej rezervy prezidenta Ruska a v apríli 2010 bol vymenovaný za vedúceho federálnej daňovej služby.