Niekdajšieho starostu Marianky súdia aj napriek tomu, že sa neobohatil, peniaze použila len obec

BRATISLAVA – Špecializovaný súd v Banskej Bystrici sa bude zaoberať darmi, ktoré obci Marianka poskytli občania v rokoch 2010 – 2015. Chce súdiť bývalého starostu Radovana Juriku

Obžaloba tvrdí, že ide úplatky. Podľa slovenskej legislatívy je úplatok vtedy, ak finančné, alebo nefinančné plnenia dostáva fyzická osoba a výhodu má osoba, ktorá poskytla úplatok. Tak korupciu definuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Tučným písmom uvádzame hyperlinky.

Nejednoznačný výklad korupcie majú Najvyšśí súd Slovenskej republiky, ale aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Tu však peniaze dostávala obec, ktorá nie je fyzickou osobou. Obžaloba a niekoľko svedkov  tvrdí, že starosta vytváral na darcov nátlak. Jedným z kľúčových svedkov je občianka obce Marianka Mária Morávková. Ako potvrdil Radovan Jurika, nahováralaho, aby antidatoval doklady spojené s kolaudáciou jej rodinného domu. Tým starostu nahovárala na trestný čin falšovania verejných listín.  Tvrdila, že jej stavba je súlade s so stavebným povolením. Kontrola zistila, že je to čierna stavba a podstatne sa odlišuje od pôvodného projektu. Napriek tomu sa sťažovala na nadriadenom  stavebnom úrade. Radovan Jurika od stavebníčky chcel len dodržanie postupu pri kolaudácii. Aby sa dodržali zákonné postupy, stavba sa musela najprv dodatočne legalizovať.

Vyšetrovatelia vypočuli všetkých ľudí, ktorí obci poskytli dary. Len niekoľko z nich tvrdilo, že konali pod nátlakom. Tým popierajú to, čo podpísali v darovacej zmluve. Jedno z jej ustanovení tvrdí, že dar je dobrovoľný a teda nie je pod nátlakom.

Ako povedal pre Finančné noviny Radovan Jurika, jediný nátlak vo veci darov bol zo strany vyšetrovateľov, ktorí sa vyhrážali darcom a tak nútili darcov svedčiť proti nemu.  .

O nátlaku v zápisnici svedka hovorí Miroslav Vida: “Nepredvolali ma, bolo to u nás doma…(…) …volala mi vystresovaná manželka, že sú u nás dvaja policajti v civile  chcú riešiť odovzdanie úplatku…(…)…tlačili na to, aby sme vypovedali, že to bol úplatok starostovi a ak nebudeme spolupracovať, môže sa to obrátiť proti nám, nakoľko je Dr. Jurika právnik a on sa z toho vyvlečie. Takto to povedali aj ostatným…(…).”

Svedok dostal nasledovnú otázku: “Predvolali Vás potom niekedy, alebo začalo proti Vám nejaké stíhanie? Odpoveď znela: “Nie ďalej som nebol kontaktovaný až ohľadom tohto výsluchu” Ďalšia otázka znela: “Ako ste vnímali vyjadrenie a správanie sa týchto policajtov a ako ste to následne prežívali vy a ako vaša manželka? Svedok odpovedal: “Moja manželka bola vystresovaná, podľa mňa bol vyvíjaný určitý nátlak zo strany vyšetrovateľov.”

Svedok Ivan Baľa počas výsluchu povedal: “K obvineniam by som uviedol toľko, že ich nemienim komentovať, ale za starostovania JUDr. Juriku sa urobilo v obci toľko, ako ani za posledných dvadsať rokov.”

Konkrétne použtie finančných prostriedkov na osobitnom účte obce v rokoch 2010 – 2015

ROK DARCA SUMA V EUR ÚČEL FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
2011 Štefan Dudáš 3500 obrubníky Karpatská ulica
Cesty Nitra 5700 Karpatská ulica
K & K project 3288,86 projekty chodníky
2012 Dekos 5 200 rekonštrukcia Budovateľskej a Lesnej ulice
2014 Jakubík Milan 4000 odvodňovacie žľaby a retardéry Štúrova ulica
Jakubík Milan 3550 odvodňovacie žlaby, chodníky Floriánek, Štúrova
Marián Sahul 2567,74 dažďová kanalizácia
mmcite2 3363,6 lavičky a zábradlie a námestie
mmcite2 1824 lavičky, koše Floriánek
Jakubík Milan 1322,2 Floriánek
Vodohospodárske stavby 2421,55 regenerácia námestia
Mapeka, s. r. o. 9 901,58 oplotenie školského dvora
2015 Lucitex Malacky 3 517,22 koberec do sobášne siene
Ľubomír Fádlik 900 orez stromov na cintoríne
Ľubomír Fádlik 250 orez stromov na cintoríne
Jakubík Milan 1 763 kanalizačné vpuste  chodník Karpatská
RM gastro Jaz 4 401,25 vybavenie kuchyne spoločenská sála
HydroFlora 850 sobáška sieň, umelé kvety
HydroFlora 1 146,30 sobáška sieň, umelé kvety
K & K project 3 223,92 projektová dokuemntácia Potočná
Gas produkt 2 637,19 plynofikácia Športová ulica
Dokaro 7 200 rekonštrukcia križovatky na cintoríne
Dokaro 1 391,52 rekonštrukcia vzušného NN vedenia Štúrova ulica
Gas produkt 2 607,11 plynofikácia Športová ulica
Belux, s.r.o. 3 096,30 iluminácia exercičného úradu
BaM 1 000,00 detské ihrisko Floriánek
Mapeka, s. r. o. 5 937,71 oplotenie školského dvora
BaM s.r.o 1 474,04

Prameň: obec Marianka

Svedkyňa Katrína Rochovská vyšetrovateľovi povedala: ”Darovaciu zmluvu ani ja ani manžel sme nepodpísali pod nejakým nátlakom, pod vyhrážkami nevydania stavebného povolenia, urobili sme tak dobrovoľne z vlastného uváženia…(…)…Zároveň ja nepovažujem za úplatok niečo čo smeruje na účet obce, iné by bolo ak by to pán starosta pýtal od občanov, ak by to nešlo na účet obce a nebolo by to pre všetkých…(…)”

Radovan Jurika podal na Úrad inšpekčnej služby Policajného zboru Slovenskej republiky trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia spravodlivosti. Tvrdí, že vyšetrovatelia nachystali svedkom vopred pripravené texty ich výpovedí. “Po zachytení listín s nachystaným textom výpovedí svedkovia do zápisnice pred súdom zhodne potvrdili, že tieto “im dali policajti.” Ako ďalej píše Radovan Jurika, “súd porovnaním listín s obsahom výpovede skonštatoval, “podstatnú zhodu údajov pokiaľ ide o obsah a členenie, pričom v rámci nej sú niektoré údaje vynechané, napríklad je uvedená len otázka, dvojbodka a v oficiálnej výpovedi je uvedená otázka vyšetrovateľa, dvojbodka.” Na základe vyššie uvedeného Radovan Jurika nadobudol podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Prameň: obec Marianka

Sudca Špecialzovaného trestného súdu 19. novembra 2019 konštatoval: “Právne cieľ konania páchateľa – získať vlastné obohatenie, nie je v tomto konkrétnom prípade konaním obvineného JUDr, Radovana Juriku Ruriku naplnený. Ako konštatoval sudca peniaze boli poskytnuté v prospech obec a nie v prospech obžalovaného.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.