Tyhle švestičky jsou jenom pro Vás, pane učiteli… kvôli nejednoznačnému výkladu zákona o korupcii nekupuje kvety do školy, lebo vás zavrú za úplatok

BRATISLAVA  / PEZINOK – Tentoraz to neboli švestičky, či slovensky slivičičky, len pre pána učiteľa. Bola to slivovička pre pána doktora. Dôchodca ju sám vypálil. Doktor operoval. Slivovičku dostal. Hodnota slivovičky vyčíslená súdnym znalcom je 7 euro.  Trest za úplatok je pokuta 160 eur, alebo 14 dní “na tvrdo”.

Boj s korpciou  je potrebné podporovať.  Nemáme však určené, čo korupciou je a čo nie. Či môžem niekomu dať ničím nepodmienený dar alebo nie. Či môžu školy a učitelia od rodičov každoročne prijímať dary, bez ktorých by mnohé mimochodom neprežili alebo nie. Pokiaľ Generálna prokuratúra v „prípade MUDr. Lipták“ tvrdí, že dary za istých okolností možné sú, Najvyšší súd SR v „prípade slivovica“ tvrdí, že nie sú možné žiadne dary.  Nikdy. A teraz občan „vysomár sa“. V tomto prípade je situácia komická najmä pre primátorov a starostov. Finančné noviny sa budú tento tyždeň tejto téme venovať boju proti korupcii. Pozrime sa na dva prípady.

Toto nie je rozprávka pre dospelých, ale skutočný príbeh. Odohral sa na Slovensku. Dôchodca sa chcel zavďačiť lekárovi. Použil model známy z československého filmu Marečku podejte mi pero. “Tyhle švestičky jsou jenom pro vás…” Je to pamätná veta, ktorú predniesol žiak strednej večernej školy pe dospelých Hujer. Je taká známa ako to, že slivky vedia človeka poriadne prehnať.”

Slovenského dôchodcu neprehnali slivky, ale senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dňa 7. júna 2018 senát v zložení Peter Hatala, Peter Szabo a Juraj Kliment rozhodhodol, že obvinený 7. marca 2017 v kancelárii primára mu podaroval fľašu vlatnoručne vypálenej slivovice. Bolo to po absolvovaní lekárskeho zákroku.. České zákony hovoria o tom, že ak niekto podaruje lekárovi niečo po lekárskom zákroku, tak to nie je úplatok.

.

Náš dôchodca dostal za to trest 150 hodín verejných prác. Trest je nízky, pretože obžalovaný na hlavnom pojednávaní priznal vinu. Trest verejných prác mu naparili hoci je to invalidný dôchodca, ktorý má rakovinu. Súd teda zauvažoval, že keď má rakovinu a je invalid, nemusel by pracovať, ale  by mohol dostať peňažný trest vo výške 160 euro. Ak by peniaze úmyselne nezaplatil, musel by si posedieť za mrežami 14 dní.

Pozor na kvety, ktoré podarujú pedagógom. Deti, ktoré dali kvety a dostali na vysvedčení jednotku, môžu rodičia detí, ktoré nedali kvety a nedostali jednotku, ale dvojku, to môžu považovať úplatok.

Trestný zákon úplatok ako trestný čin definuje zákon nasledovne:  „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov“.

Úplatok Trestný zákon vníma aj nasledovne: „Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

V tomto zmysle sú podarované kvety učiteľom úplatkom. Môžu sa posudzovať ako trestný čin, alebo prečin.

Preto Finančné noviny upozorňujú: Milé deti, keď idete do školy, nedávajte kvety učiteľovi!” Úplatky sú to veľké, dať kvety učiteľke!”

 

Pripomeňme si informáciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky z 23. júna 2015. Známy všeobecný praktický bratislavský lekár Peter Lipták, ktorý sa zviditeľnil svojimi mediálnymi vyjadreniami o prijímaní darov a finančnej hotovosti od pacientov, obvinený nebol a vo veci bolo pred pár dňami prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zastavené trestné stíhanie.

V trestnej veci týkajúcej sa prijímania finančnej hotovosti alebo iných, dosiaľ bližšie nešpecifikovaných hnuteľných vecí všeobecným lekárom v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nebola stíhaná žiadna osoba. “Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sa stotožnil s rozhodnutím vyšetrovateľa, ktorý trestné stíhanie vedené vo veci týkajúce sa podozrenia zo spáchania zločinu prijímania úplatku a prečinu podplácania zastavil 9. júna, lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené trestné konanie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16. júna,” uviedla vtedy pre TASR Jana Tökölyová, hovorkyňa ÚŠP.

“Som potešený, že došlo k činu zastavenia trestného stíhania a že orgány činné v trestnom konaní skonštatovali, že čin sa nestal. Zároveň som potešený, že som nebol obvinený, keďže v tejto kauze som figuroval ako svedok. Som rád, že pozícia svedka, pri ktorej som bol vypočúvaný, robili mi prehliadky a vypočúvali mojich pacientov, sa takto skončila. V podstate to dokázalo, že prijímanie darov je jedna z možností fungovania ambulancií lekárov na Slovensku. Ani lekári sa nemusia báť teda prijímať dary a ani pacienti ich dávať,” uviedol pre TASR Lipták.

Orgány činné v trestnom konaní preverovali vyjadrenie všeobecného lekára Petra Liptáka v médiách k možnému prijímaniu úplatkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Žiadny z jeho pacientov neoznámil orgánom činným v trestnom konaní možnú korupčnú trestnú činnosť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a rovnako orgánmi činnými v trestnom konaní nebola zistená žiadna osoba, ktorá mala poskytnúť úplatok.

Po preskúmaní vykonaných procesných úkonov a zabezpečených listinných materiálov dospel vyšetrovateľ k záveru, že z nich nevyplývajú žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že by došlo k naplneniu skutkových podstát trestných činov, pre ktoré sa vedie trestné konanie. Iné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k záveru, že bol spáchaný trestný čin a že ho spáchala konkrétna osoba, zistené neboli.