NBS: ekonomický vývoj je rast štvrťročne o 0,3 %

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika pokračovala v raste v treťom štvrťroku 2023 o 0,3 %.

Ako uvádza Národná banka Slovenska (NBS) v svojej flash správe, ekonomiku otiahol ju nielen spotrebiteľský dopyt, ale aj zlepšenie dodávok v automobilovom priemysle. Počet zamestnaných sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšil iba o 2 600 ľudí (o 0,1 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Rýchle komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom NBS.

K rastu ekonomiky podľa NBS prispel priaznivý vývoj u našich hlavných obchodných partnerov Očakávané utlmenieekonomickej aktivity sa nenaplnilo. Domácnosti siahali na úspory a okrem domácej spotreby si dopriali po pandemických rokoch viac dovoleniek v zahraničí. Energeticky náročnejšia časť priemyslu pristúpila k postupnému obmedzovaniu produkcie kvôli vysokým vstupným nákladom. Avšak zlepšenie v dodávkach komponentov pre automobilový priemysel počas leta pomohlo celkovým exportom naďalej rásť. Z revidovaných údajov ŠÚ SR vyplýva, že k prekročeniu predpandemickej úrovne došlo skôr, ako sa očakávalo, a to už začiatkom tohto roka.

Ako uvádza odhad HDP spotreba domácností pokračovala v raste, pomohlo aj neobmedzené cestovanie do zahraničia počas leta. Neustále sa zvyšujúca inflácia znižuje reálne príjmy domácností od začiatku roka. Zatiaľ však  nedošlo k výraznejšiemu obmedzovaniu nákupov. Navyše, ústup pandémie umožnil neobmedzené cestovanie počas leta, čo sa rozhodli využiť aj slovenskí
spotrebitelia. Na pokrytie výdavkov využívali vo väčšej miere aj úspory, o čom svedčia klesajúce vklady domácností.

Dočasné zlepšenie situácie v dodávateľských reťazcoch pomohlo vývozu prispieť pozitívne k vývoju ekonomiky. Začiatkom 3. štvrťroka došlo k zlepšeniu dodávok
komponentov do automobilového priemyslu, ktorý bol hlavným zdrojom rastu exportov.

Kompenzoval aj výpadok produkcie energeticky náročných podnikov, z ktorých pár začali postupne obmedzovať výrobu pre rekordne vysoké ceny energií. V minulosti utlmená investičná aktivita by sa mala mierne obnoviť aj napriek nepriaznivejším finančným podmienkam. Neistota sa prejavila v malom náraste počtu zamestnaných. Medzikvartálne vzrástla
zamestnanosť len mierne (po sezónnom očistení o 0,1 %) a v hospodárstve tak pracovalo o 2,6 tisíc a viac osôb ako v predchádzajúcom štvrťroku.
V súlade s očakávaniami sa rast zamestnanosti spomalil.

Prílev utečencov z Ukrajiny už nebol taký silný a rast počtu zamestnaných cudzincov dosiahol len polovičnú úroveň z predchádzajúceho štvrťroka. Na základe mesačnej štatistiky v treťom štvrťroku najviac narástli náborové aktivity v stavebníctve. Počet pracujúcich rástol v sektore obchodu a služieb, ale v týchto sektoroch sa rast zamestnanosti výraznejšie spomalil. Na druhej strane rast
čiastočne kompenzoval pokračujúci pokles zamestnanosti v priemysle.