Konyšev o Ukrajinsko-slovenskej biznis agentúre

BRATISLAVA – Nedávno vznikla Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra. Finančné požiadali o rozhovor jej zakladateľa Dmytro Konyševa.

Aký je cieľ agentúry?

Ukrajinsko-slovenskú biznis agentúru (USBA) vytvorila v októbri 2022 skupina ukrajinských a slovenských podnikateľov, ktorí túto potrebu a nevyhnutnosť cítili na pozadí zložitej situácie na Ukrajine v dôsledku ruskej agresie.

V súčasnosti biznis na východe Ukrajiny , najmä v miliónových mestách ako Charkiv, Dnipro,  Záporožie atď,  nefunguje vôbec alebo funguje s veľkými prerušeniami – v skutočnosti hovoríme o prežití stoviek podnikov vo výrobe, obchode a službách… K už existujúcim problémom sa od začiatku októbra pridali komplikácie, ktoré Rusko spôsobilo zničením ukrajinského energetického systému.

Po analýze uvedenej situácie, po konzultáciách s predstaviteľmi ukrajinských a slovenských podnikateľských subjektov, ako aj opierajúc sa o podporu príslušných štátnych inštitúcií Slovenska, vznikla myšlienka vytvoriť na Slovensku inštitúciu, ktorá by pomohla ukrajinskému biznisu prežiť.

Teda prvým cieľom agentúry bude ponúknuť jeden zo spôsobov riešenia zložitej situácie na Ukrajine – ide o pomoc pri záchrane časti ukrajinského biznisu jeho presunom, alebo premiestnením do Európy, najmä na Slovensko. Tvorcovia agentúry považujú tento krok za dočasné riešenie, ktoré po prvé pomôže zachrániť biznis pred vojnou a zachová ho pre Ukrajinu, po druhé umožní Ukrajincom otvoriť nové príležitosti a perspektívy v Európskej únii. Členstvo Ukrajiny v Európskej únii je len otázkou času.  Po tretie, vytvorí základ pre účasť ukrajinského biznisu na povojnovej obnove Ukrajiny.

A toto je práve ten druhý cieľ vytvorenia agentúry – veríme, že na Ukrajine príde mier, po ktorom bude úsilie celého európskeho a svetového spoločenstva smerovať k povojnovej obnove Ukrajiny. A Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra v tom chce zohrať dôležitú úlohu a chce zohrávať úlohu akéhosi podnikateľského uzla pre pomoc slovenských podnikateľov smerom na Ukrajinu.

Kto sa môže stať členom?

USBA je občianska, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická a nezisková právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá združuje právnické osoby a fyzické osoby, ktorých záujmom a poslaním je podpora, rozvoj a pomoc ukrajinskému podnikaniu na Slovensku ako aj pomoc slovenskému podnikaniu na Ukrajine. Podpora a pomoc je prevažne určená výrobcom, investorom, obchodníkom, poskytovateľom služieb, farmárom, živnostníkom a podobne z Ukrajiny a zo Slovenska.

Členom agentúry môže byť každá fyzická a právnická osoba s Ukrajiny a so Slovenska, ktorá súhlasí so stanovami USBA, pomáha napĺňať jej účely a rešpektuje predmet jej činnosti.

Okrem členov je potrebné povedať aj o partneroch agentúry. Pre SARIO, ani pre Radu slovenských exportérov či iné organizácie nie USBA konkurentom – pre spoluprácu s nimi by agentúra rada používala slová „partnerstvo“ a „synergia“ a jej hodnotové mantinely v rámci spolupráce s inými subjektami budú čestnosť, spoľahlivosť a efektívnosť.

Aké sú hlavné projekty agentúry?

Agentúra je pripravená ponúknuť a už ponúkla viacerým firmám z Charkova a Dnepra pri ich presťahovaní na Slovensko celú škálu služieb – počnúc konzultáciami v daňových, právnych, finančných a iných otázkach, pokračujúc vyhľadávaním výrobných, obchodných a iných priestorov a končiac konečným uvedením do prevádzky konkrétnej spoločnosti.

USBA je to mladá organizácia, ktorá sa ešte len stavia na nohy. Chceme, aby sa o nás dozvedeli záujemcovia na Ukrajine. Za týmto účelom sme v rámci propagácie v Bratislave už uskutočnili niekoľko akcií, kde bola fyzická prítomnosť mnohých hráčov slovenského establishmentu doplnená o prevysielanie akcie v online priestore Ukrajiny.

Využitím tejto príležitosti môžeme oznámiť ďalšie takéto podujatie, ktoré agentúra uskutoční v Poprade 24.novembra za účasti regionálnych elít Prešovského kraja. Koniec koncov, práve v tomto a v Košickom kraji vidíme dobré vyhliadky na umiestnenie ukrajinských podnikov, čo by bolo veľmi prospešné aj pre tieto regióny – pri ich vysokej nezamestnanosti a relatívnej zaostalosti

Ako hodnotíte pomoc Slovenskej republiky Ukrajine?

Slovensko patrí medzi desať krajín sveta, ktoré Ukrajine najviac pomáhajú – financiami, zbraňami, humanitárnou pomocou, morálnou podporou atď.

Agentúra vysoko oceňuje postoj prezidentky pani Zuzany Čaputovej, pána premiéra  Eduarda Hegera, ministerstiev zahraničných vecí, hospodárstva atď  v tejto súvislosti.

Pomoci však nikdy nie je dosť. Dúfame, že hlas našej agentúry bude počuť vo vysokých kabinetoch a budú s nami spolupracovať – ako partneri a spojenci.

Okrem strategickej podpory zo strany Slovenska možno uviesť konkrétny príklad možnej pomoci Ukrajine – tu a teraz. V súvislosti so zničením energetického systému Ukrajiny Ruskom čaká ukrajinských občanov veľmi studená zima – bez elektriny, tepla, vody a pod. Ukrajinské úrady robia všetko, čo je v ich silách, aby obnovili teplo a svetlo v domoch Ukrajincov. Ale nie všetko je také jednoduché. Preto mimoriadne potrebné zariadenia pre Ukrajinu môžu byť dieselové alebo benzínové generátory, dlhodobé zdroje energie atď. Škola zároveň nežiada poskytnúť tieto zariadenia zadarmo – na Ukrajine je veľká skupina obchodníkov z radov našich partnerov, ktorí sú pripravení nakúpiť pre Ukrajinu veľké množstvá týchto generátorov.

Ako hodnotíte perspektívy vývoja situácie na Ukrajine.

Každý Ukrajinec , aj tí, ktorí žijú na Ukrajine, aj tí, ktorí boli nútení presťahovať sa do iných krajín, rozhodne verí vo víťazstvo nad Ruskom. Ale toto nie je slepá viera. Ukrajinci dokázali celému svetu, že vedia brániť svoju vlasť – a početné úspechy Ukrajincov (porážka Rusov pri Kyjeve, ofenzíva v Charkovskej oblasti, nedávne oslobodenie Chersonu atakďlalej  to potvrdili!!!

Samozrejme, za našimi úspechmi stojí podpora západných krajín vrátane Slovenska…

Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra pochopila toto všetko a veriac vo víťazstvo, zvolila si za svoj symbol či logo podobizeň vtáka Fénixa… Ako je známe zo starogréckej mytológie, tento vták (po určitých životných útrapách,  sa znovu vstane  z popola a stane sa opäť silným a krásnym. Preto výberom takéhoto loga všetci veríme, že Ukrajina vydrží, zvíťazí, ožije, zotaví sa, a to aj vďaka nášmu úsiliu!