Politická ekonómia koaličných a opozičných strán, deň 17. november 1989 bol už veľmi dávno

Vo verejnom priestore sa hodnotia obchodné vzťahy medzi verejným sektorom a súkromnými firmami. Kontrakty, ktoré robia počas vládnutia koaličné strany, sú pre opozíciu nepotrebné, podozrivé, ale jednoducho tunel. Podľa opozície ide o nevýhodné obchody.

Pojem tunelovanie v slovenskom pojmosloví práva neexistuje. Existuje len poškodzovanie veriteľa.

Koalícia tvrdí, že obchodné vzťahy, ktoré uzavrel verejný sektor, sú potrebné, nie sú podozrivé a nie sú tunel. Podľa koalície ide o výhodné obchody.

Tunelovanie je termín používaný bežne pre rozsiahly finančný podvod , pri ktorom manažment z firmy vo veľkom odčerpá jej finančné prostriedky do iných firiem manažmentom spravidla vlastnených nastrčenými spriatelenými osobami. Toto odčerpávanie prostriedkov väčšinou však nie je priame, šlo by o často príliš veľké riziko, ale napríklad. prostredníctvom pre tunelovanú firmu výrazne nevýhodných obchodov. Drahé akcie sa prevádzajú za niekoľkonásobne nižšiu cenu.

Prvýkrát bol tento termín použitý pravdepodobne v Česku v prvej polovici 90. rokov 20. storočia, avšak rozšíril sa aj mimo českého prostredia a vo svete sa potom používal napríklad počas Ázijskej finančnej krízy . Jav zvaný tunelovanie sa na začiatku 90. rokov prekladal do angličtiny ako Asset stripping, teda  vzdaľovanie, vyparovanie  aktív, či ostrihanie o majetok. Tento jav existoval vo vyspelých krajinách už skôr, v Českej republike však dosiahol v priebehu 90. rokov značné rozmery vinou nedostatočne rozvinutého a ustáleného právneho prostredia. Brnenský hantec avšak mal už predtým podobný termín „tunel“ prípadne „krivé tunel“ a spojenie „urobiť tunel“, „variť na niekoho krivé tunel“. Vyjadruje akúkoľvek formu podvodu či podrazu, nielen finančného.

To, že slovo tunel  používa, ešte neznamená, že je definované v právnom systéme Slovenskej republiky.

Slovo tunel vzniklo v brnenskom hantecu. Pôvod slova hantec je možné hľadať vo výraze hantýrka .

Medzi najznámejšie slová súčasného hantecu patrí šalina ( električka – z nemeckého elektrische Línia ), čurina ( legrace ), hokna ( práca ), zoncna ( slnko – z nemeckého Sonne ), Prýgl ( Brnenská priehrada , z nemeckého Brückl ), love ( peniaze – z rómčiny), čórka ( krádež – z rómčiny), šaškec ( blázinec ), škopok ( pivo), koc ( dievča – z nemeckého výrazu pre „mačku“ Katze v jeho hovorovej rakúskej výslovnosti).

Každá firma chce mať zisk. Nemýľme si súkromné podnikania dobročinnej organizácie. Dokonca aj tá potrebuje kvôli udržaniu svojho chodu byť takom stave, že jej príjmy sú vyššie ako jej výdavky. Nemýľme si socialistickú plánovanú ekonomiku s plánovanými cenami. Aj v nej sa dosahoval zisk. Deň 17. nomvember 1989 už bol a veľmi dávno.

Ak niekto tvrdí, že niekto poškodil veriteľa, mal by mať v ruke právoplatné a  vykonateľné rozhodnutie súdu.

Vo verejnom priestore by nemal byť priestor pre manipuláciu metaforami. Tou je aj slovo tunel.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.