Na vírus zmierajú najmä ľudia nad 65 rokov

BRATISLAVA – Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo za prvé tri mesiace tohto roka viac ľudí, ako na tradične najčastejšiu príčinu úmrtí – choroby obehovej sústavy.

Takmer štyri pätiny zomretých na koronavírus boli seniori nad 65 rokov. Z regionálneho hľadiska mal COVID-19 najvážnejšie dôsledky v Nitrianskom kraji. Nová infekcia súčasne v porovnaní s päťročným priemerom pokryla takmer celú nadmernú úmrtnosť.

Infekcia COVID-19 spôsobila na Slovensku v 1. štvrťroku tohto roka úmrtie 9,4 tisíca ľudí, čo predstavovalo 39 % percent z celkového počtu úmrtí zaznamenaných v krajine (zomrelo vyše 24-tisíc osôb). Znamená to, že štyri z desiatich úmrtí na Slovensku spôsobil koronavírus. Nová infekcia bola súčasne najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi všetkých príčin a predbehla aj choroby obehového systému či nádory, ktoré patria dlhodobo k dvom najčastejším príčinám úmrtí na Slovensku. Vyplýva to z predbežných údajov o príčinách úmrtí za 1. štvrťrok 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR.

Spolu s minuloročnými 4-tisíc obeťami pandémie tak koronavírus ku koncu marca 2021 spôsobil v súhrne na Slovensku úmrtie takmer 13,4 tisíca osôb.

„COVID-19 bol najčastejšou príčinou úmrtí v každom z prvých troch mesiacov roka 2021, je to nový fenomén. Počas posledných mesiacov roka 2020 bol ešte na druhom mieste za chorobami obehového systému. Tie na Slovensku dlhodobo dominujú príčinám úmrtí,“spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Najviac úmrtí v absolútnej hodnote spôsobil koronavírus v januári, keď mu podľahlo 3,4 tisíca osôb. V dvoch nasledujúcich mesiacoch počet obetí klesal. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí v prvom štvrťroku boli choroby obehovej sústavy, podieľali sa na 33 % úmrtí, nasledovali nádory (13 %), choroby dýchacej sústavy (6 %) a choroby tráviacej sústavy (3 %). Týchto päť najčastejších príčin spôsobilo spolu 93 % úmrtí. Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).