Na Slovensku rastie výskyt kvapavky a syfilisu

 Počet pacientov so syfilisom aj kvapavkou v minulom roku na Slovensku stúpol. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Najviac pohlavne prenosných ochorení bolo medzi slobodnými. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2017.
Syfilis alebo lues je pohlavná choroba spôsobená baktériou (spirochétou) Treponema pallidum. Spôsobuje chronické ochorenie, ktoré prebieha v niekoľkých fázach. Z neliečenej tehotnej matky sa môže preniesť na plod a spôsobiť mu podľa štádia ochorenia matky rôzne poškodenia až po úmrtie. Vyskytuje sa na celom svete. Postihuje hlavne sexuálne aktívne mladé osoby, pričom častejšie mužov. Má výrazný sociálny charakter. Od roku 1953 počet ochorení na Slovensku výrazne klesol.
Kvapavka, latinsky) patrí medzi najrozšírenejšie sexuálne prenosné choroby na svete. Spôsobuje ju baktéria Neisseria gonorrhoeae. Ochorenie zvyčajne charakter hnisavého zápalu slizníc vylučovacích a pohlavných orgánov, niekedy tiež môže zasiahnuť konečník, hltan, alebo spojivky v očiach.

Syfilis

V roku 2017 v Slovenskej republike hlásili 386 prípadov syfilisu (278 mužov a 108 žien). Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol o 6,6 %. Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekových skupinách 15 až 24-ročných (15,4 prípadov/100 000 obyvateľov) a 25 až 34-ročných osôb (12,9/100 000). Najvyšší počet pacientov v prepočte na 100 000 obyvateľov kraja bol v Košickom (17,7/100 000) a Bratislavskom kraji (14,4/100 000 obyvateľov kraja). Najmenej prípadov bolo v Prešovskom (2,8/100 000) a Žilinskom kraji (2,9/100 000). V členení podľa rodinného stavu bolo až 217 chorých na syfilis medzi slobodnými. V 80 prípadoch išlo o ženatých mužov (51), resp. vydaté ženy (29).

Kvapavka

Gonokokovú infekciu (kvapavku) evidovali u 379 pacientov (292 mužov a 87 žien). V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast až o 35,4 %. Najviac pacientov s touto diagnózou bolo vo veku 25 až 34-rokov (20,4/100 000) a 15 až 24-rokov (17,2/100 000). Ochorenie sa najčastejšie vyskytovalo v Bratislavskom kraji (22,9 na 100 000 obyvateľov) a Trnavskom kraji (8,0/100 000). Najmenší počet prípadov evidovali v Banskobystrickom (2,2/100 000) a Prešovskom kraji (2,6/100 000).  Podľa rodinného stavu 158 prípadov kvapavky bolo medzi slobodnými, v 31 prípadoch išlo o ženatých mužov (20), či vydaté ženy (11).

Zatiaľ čo pri syfilise a kvapavke mali prevahu muži, iné prevažne sexuálne prenosné choroby boli diagnostikované častejšie u žien. Zdravotnícke zariadenia evidovali 837 prípadov týchto ochorení (212 mužov, 625 žien). Ich počet medziročne klesol o 24,5 %. Išlo najmä o iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby (618 prípadov).

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.