Pred dvadsiatmi rokmi Rusko vyhlásilo bankrot

Dňa 17. augusta 1998 Rusko nesplatilo krátkodobé pokladničné poukážky. Vypukla kríza: rubeľ sa do konca roka trochu oslabil, životná úroveň obyvateľstva prudko klesla, bankový systém bol ochromený na niekoľko mesiacov. Priemyselná banka investovala na ruskom trhu 1 mld. Sk. Za úvery ručila Slovenská sporiteľa. Priemyselná banka skrachovala. 

V prvej polovici deväťdesiatych rokov po ťažkom prechode na trhové hospodárstvo vznikla otázka financovania rozpočtového deficitu. Orgány sa rozhodli vydávať vládne krátkodobé dlhopisy – GKO. Štátne pokladničné poukážky boli vydané na obdobie 3,6 a 12 mesiacov. Cenné papiere sa predávali za cenu nižšiu ako par, a potom sa spätne odkúpili na par. Ak by dopyt po dlhopisoch bol nízky, ceny klesali. Prvé štátne pokladničné poukážky boli vydané v máji 1993.

V lete roku 1997 začala v Ázii finančná kríza, ktorá bola sprevádzaná kolapsom národných mien ázijských krajín. Investori, ktorí intenzívne investovali do rýchlo rastúcich ázijských ekonomík, začali presúvať svoje peniaze do bezpečnejších aktív. Panická situácia sa nakoniec rozšírila do Ruska, pre ktoré bola mimoriadne nevyhnutná prítomnosť nerezidentov na trhu GKO – poskytovali významnú časť dopytu po dlhopisoch.

Do konca roka ekonomika čakala na ďalší úder. Prišiel pokles cien ropy – jeden z hlavných exportných tovarov ruského hospodárstva. Koncom roka 1997 začali ekonómovia hovoriť o potrebe devalvácie rubľa, ktorého priebeh podporili intervencie centrálnej banky.

V tom čase záväzky voči nerezidentom na akciovom trhu a trhu GKO presiaholi 36 miliárd $, a rezervy centrálnej banky predstavovali len 24 miliárd dolárov, pričom veľa peňazí sa minulo na podporu rubľa), napísal ekonómami Andrei Vavilov a Georgy Trofimov v “Ja viem, že kríza bude “zo 17. decembra 1997, osem mesiacov pred neplnením. Vláda si nakoniec vybrala druhú cestu. Začiatkom decembra 1997 sa priemerný výnos štátnych krátkodobých dlhopisov zvýšil z 17-18% na 35-40%. Ukázalo sa, že dlhová služba sa stala ešte drahšia. V prvej polovici roka 1998 sa kríza postupne zvyšovala a úrady ignorovali výzvy expertov na devalváciu rubľa. V apríli sa stal novým premiérom Sergej Kiriyenko, mladý technokrat. Dňa 14. augusta prezident Boris Jelcin sľúbil, že nedôjde k devalvácii. Ale tri dni neskôr Kirienko oznámil, že platby na štátne pokladničné poukážky sú zmrazené a obchod je zastavený.

V dôsledku ruskej finančnej krízy skrachoval hedge fond Long Term Managment Capital. V rokoch 1996 a 1997 hedžový fond spravovaný LTCM mal nesmierny rad úspechov a získal bezkonkurenčnú reputáciu v riadení finančného rizika. Avšak v auguste 1998 default Ruska spustil reťaz neslýchaných pohybov na trhu, čo sa pre LTCM stalo hrôzou. Niektorí hovoria, že poučenie z príbehu je, že riadenie rizík vo fonde bola nedostatočné, aj keď partneri (účastníci) fondu boli odborníci v tejto oblasti na Wall Street a mali váhu v akademických kruhoch
Zlyhanie hedžového fondu spravovaného spoločnosťou LTCM v roku 1998 bolo ohromujúcim faktom. Asi polovica partnerov LTCM boli teoretici finančných vied, väčšinou z Massachusetts Institute of Technology (slávny MIT). Dvaja z partnerov: Robert Merton a Myron Scholes získali Nobelovu cenu za výskum, ktorých teórie sa stail základným kameňom techniky zabezpečenia derivátových rizík. Spoločnosť LTCM zahŕňala aj skupinu obchodníkov so značnými skúsenosťami na trhoch a lídrom tohto vysnívaného tímu bol obchodník s vynikajúcou reputáciou. Za niekoľko mesiacov však fond stratil viac ako 4 miliardy dolárov a spoločnosť LTCM bola obvinená z toho, že vytvorila vážnu hrozbu pre bezpečnosť globálneho finančného systému. Mnohí argumentovali, že tento kolaps dokazuje, že moderné technológie na riadenie finančných rizík nefungujú.