Sociológovia: november 89 bola pozitívna udalosť

PRAHA / BRATISLAVA – Zmenu spoločenského zriadenia v novembri 1989 vníma viac ako slovenských obyvateľov pozitívne (56%), Významnou udalosťou z hľadiska obyvateľov Slovenskej republiky je Slovenské národné povstanie (71%). V Českej republike obyvatelia dlhodobo hodnotia zmenu spoločenského zriadenia pozitívnejšie. 

Informovala o tom dnes 30. októbra 2019 Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky, Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV a Paulína Tabery z Centra pre výskum verejnej mienky Sociologického ústavu SAV Akadémie vied Českej republiky. Sociológovia prišli k nasledovným záverom:

  1. Ľudia na Slovensku pokladajú November 1989 za jednu z pozitívnych historických udalostí. Väčšina občanov SR sa zhoduje v názore, že zmena spoločenského systému po Novembri 1989
    stála za to.
  2. Pohľad slovenskej verejnosti na Nežnú revolúciu a jej následky je v zásade podobný ako pohľad českej verejnosti. Výrazná väčšina občanov na jednej strane priaznivo hodnotí nadobudnuté slobody a na strane druhej prevažuje kritické hodnotenie zmien v oblasti zdravotníctva, sociálnych istôt a bezpečnosti občanov.
  3. V oboch republikách občania rezervovane, respektíve ambivalentne hodnotia možnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia, rovnosť pred zákonom a nedostatočné uplatňovanie princípu zásluhovosti (šancu ľudí získať slušné spoločenské postavenie na základe poctivej práce).
  4. Slovenská verejnosť je takmer vo všetkých ohľadoch mierne kritickejšia ako česká: vidí menej priaznivých účinkov vývoja po roku 1989 na situáciu ľudí v rozličných oblastiach ich života. Kritickejšie hodnotí aj následky ponovembrových zmien pre rozličné skupiny obyvateľstva.

Fotografia: Slovenská výtvarná únia. Priestory Slovenskej umeleckej besedy kde vznikla Verejnosť proti násiliu.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.