SR má podľa štatistikov 5,4 milióna obyvateľov

BRATISLAVA – K 30. septembru 2022 mala Slovenská republika 5 431 344 obyvateľov.

Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V treťom štvrťroku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 14 193 živých detí a zomrelo 13 757 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak predstavoval 436 osôb. Zahraničnou migráciou stratila Slovenská republika 154 osôb (prisťahovalo sa 1 357 a vysťahovalo sa 1 511 osôb) . Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 282 osôb.

Údaje sú predbežné, v priebehu roka sa aktualizujú až do ukončenia ročného spracovania.

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad plní úlohy podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a úlohy stanovené ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. ŠÚ SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1. januára 1993, dňa vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.