Mzdy stúpli vo všetkých odvetviach ekonomiky

BRATISLAVA – Priemerná mzda rástla najrýchlejšie za posledných šestnásť a pol roka, pokorila hranicu 1 200 eur.

Vyššia mzda ako pred pandémiou bola vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, v niektorých však len mierne prekonala minuloročné prepady. Celkovo vyššie rasty o viac ako 8 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) dosiahlo 13 odvetví.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila o 10,5 % na 1 202 eur. Vyšší nárast bol naposledy vo štvrtom štvrťroku 2004. Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom skutočnosti, že v rovnakom období minulého roka (v 2. štvrťroku 2020) priemerné zárobky prvýkrát v ére SR klesli (o 1,2 %). V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou priemerná nominálna mesačná mzda o 101 eur (o 9,2 %) prevýšila výšku priemernej mzdy z 2. štvrťroka  2019.

Reálna mzda po zohľadnení miery inflácie medziročne vzrástla o 8,1 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti predchádzajúcemu obdobiu (1. štvrťroku 2021) zvýšila o 1,4 %.