Kazachstan včera, dnes a zajtra (3), tentoraz o umelcovi, básnikovi-akynovi Žambylovy Žabajevovy

NUR SULTAN – V roku 2021 sa oslavuje 175. výročie narodenia Žambyla Žabajeva (28.02.1846 — 22.06.1945),  významného kazašského básnika-akyna (kazašsky „spevák-improvizátor“), majstra poetického slova, rozprávača a žyrau (kazašsky „spevák, hudobník a skladateľ“).

Takmer celý svoj dlhý a plodný život venoval chváleniu najlepších ľudských vlastností – vlastenectva, šľachetnosti, oddanosti  správnej veci a spravodlivosti.

Žambylovov talent sa začal prejavovať už v detstve. Už v mladosti sa začal venovať poézii a hudbe, ktoré sa mu stali osudnými.

Žambyl Žabajev vkladal veľké nádeje do historických zmien po Októbrovej revolúcii v roku 1917 . Jeho básnické úvahy „Tugan elim“ (kazašsky Môj národ) boli publikované v roku 1936 a potom preložené do ruštiny a vydané v novinách Pravda.

Žambylove básne slávili veľký úspech, medzi obyvateľmi rástla jeho popularita. So zvláštnym nadšením chválil úspechy a inovácie v živote krajiny, víťazstvo a hrdinstvo ľudí počas Veľkej vlasteneckej vojny. Žambyl, ako majster umenia, prispel k formovaniu občianskej a politickej poézie.

Počas Veľkej vlasteneckej vojny zložil pieseň „Leningradčania, moje deti“ (“Ленинградцы, дети мои”). Tato básnikova výzva pomohla obyvateľom obliehaného mesta prežiť to hrozné obdobie. Dnes je v Petrohrade ulička, ktorá nesie jeho meno.

Veľkosť Žambyla nie je len v jeho básnickom umení, ale zároveň v tom, že je tvorcom nového trendu v ľudovej poézii, ktorý rozvinul tradíciu ľudových akynov. Jeho slová sa zmenili  na slogany, bol nazývaný otcom ľudovej poézie. Žambyl nadviazal vo svojom diele na klasické črty starovekého kazašského improvizačného umenia a dal im nový obsah. V tvorbe nerozdeľoval ľudí na rasy a národy, oslavoval univerzálne hodnoty ako múdrosť, rozvaha či česť. Žambylove zbierky básní boli preložené do mnohých svetových jazykov, kde si našli svojich nadšených čitateľov.

Počas svojho života sa stal laureátom štátnej ceny ZSSR a preslávil seba i kazašský národ. Jeho kultúrny a intelektuálny odkaz v Kazachstane dodnes rezonuje spoločnosťou. Obraz Žambyla sa odrazil vo všetkých typoch a žánroch kazašského umenia, stal sa známym ako veľká osobnosť, ktorá pozdvihla národného ducha ľudí. Na jeho počesť sú pomenované aj ulice, stavajú sa pamätníky.