Ekonomika sa vracia do stavu pred COVID-19

BRATISLAVA – Ekonomika rástla o 9,6 %, okrem exportu ju potiahli vyššie investície aj domáca spotreba

Medziročný rast ekonomickej výkonnosti zaznamenala väčšina odvetví, avšak na dosiahnutie úrovne rovnakého obdobia predpandemického roka 2019 ekonomike chýbali ešte 2,3 %.

Oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré už naznačovali hodnoty z 1. štvrťroka, sa v 2. štvrťroku prejavilo v plnej sile. Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa v 2. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 9,6 % (v stálych cenách, sezónne neočistený), čo bola najvyššia dosiahnutá hodnota za posledných trinásť a pol roka (od 4. štvrťroka 2007). Tento prudký nárast bol očakávaný, pretože porovnávacou bázou pre vývoj aktuálneho štvrťroka bol minuloročný, pandémiou poznačený, 2. štvrťrok s výrazným prepadom až o 10,9 %.

V porovnaní s 1. štvrťrokom 2021 bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne vyššia o 2 %. V bež­ných cenách objem HDP dosiahol 24 mld. eur, čo predstavuje o 11,8 % vyššiu hodnotu ako HDP v 2. štvrťroku 2020.