Predpokladajú sa otrasy na trhu s hliníkom

KONDAKY – Približne 20% svetovej produkcie hliníka využíva bauxit z Guiney.

Armáda oznámila prevzatie moci v krajine a zadržanie prezidenta Alfa Condeho. To môže spôsobiť otrasy na trhu s bauxitu, z ktorého sa vyrába hliník.

Bauxit je usadená hornina, pozostávajúca zo zmesi minerálov hliníka  (böhmit, diaspor, gibbsit),  železa (goethit, hematit) a ílových minerálov  (kaolinit).  Je to hlavná ruda hliníka. Názov bauxit je odvodený od lokality Les Baux pri Avignone vo Francúzsku. Termín bol zavedený v roku 1861 H. Devilleom. Bauxit obsahuje okolo 50 % Al2O3. To je kysličník hlinitý.

Veľké ložiská bauxitu má okrem Guinei Austrália,  Brazília, Čína, India,  Jamajka.   V Česku sa vyskytuje v okolí Rychnova nad Kněžnou.

Na Slovensku sa bauxit vyskytuje v malých, ekonomicky nevýznamných ložiskách pri Mojtíne, kde je zachovaný v kriedovo-paleogénnych krasových výplniach. Hliník sa vyrába na Slovensku v podniku Slovalco.