Rastie objem kontraktov na Hanojskej burze cenných papierov

BRATISLAVA – Derivátový akciový trh mal naďalej vzrušujúci vývoj, produkty indexu VN30 naďalej zvyšovali likviditu s priemerným objemom 207 075 kontraktov, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 15,92%. Informuje o tom Hanojská burza cenných papierov vo Vietnamskej socialistickej republike. 

Deriváty sú odvodené cenné papiere. Môžu to byť opcie, teda práva na budúci predaj alebo kúpu. Poplatok za predaj alebo kúpu sa platí vopred. Opcia sa nemusia uplatniť. Ak sa tak stane, poplatok prepadne v prospech predávajúceho alebo kupujúceho. Okrem toho sú to termínované kontrakty, kde sa niekto po istom čase zaväzuje povinne kúpiť alebo predať akcie či dlhopisy.

Objem otvorených zmlúv na poslednej februárovej obchodnej seanse dosiahol 28 834 zmlúv, čo predstavuje pokles o 2,71% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Najvyššia úroveň OI v mesiaci dosiahla 18. februára 2021 42 200 zmlúv.

Pokiaľ ide o štruktúru investorov zúčastňujúcich sa na trhu, objem obchodov zahraničných investorov sa vo februári 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 18,8%, čo predstavuje 1,12% z celkového objemu obchodov na celom trhu.

Hanojská burza cenných papierov (HNX) vznikla na základe transformácie a reštrukturalizácie Hanojského centra pre obchodovanie s cennými papiermi. To vzniklo v roku 1998 a začalo fungovať v roku 2005. Jej jediným spoločníkom je Ministerstvo financií Vietnamskej socialistickej republiky.

Ako organizátor a regulátor trhu s cennými papiermi HNX významne prispela k rozvoju trhu s cennými papiermi ako celku, čím podporila cieľ ekonomického rastu krajiny. HNX organizuje aukcie akcií, aukcie štátnych dlhopisov kladne a efektívne a prevádzkuje trhy vrátane kótovaných akciových trhov, trhu štátnych dlhopisov, trhu nekótovaných verejných spoločností a trhu s derivátmi.