Kazachstan: štvordňový pracovný týždeň

ASTANA – Zákonník práce Kazachstanu bol zmenený v súvislosti s režimom práce.

Tieto zmeny sú stanovené v zákone Kazašskej republiky “O zmenách a doplnkoch niektorých legislatívnych aktov Kazašskej republiky v otázkach sociálneho zabezpečenia”.

V Kazachstane Zákonník práce stanovuje päťdňový alebo šesťdňový pracovný týždeň, ako aj pracovný týždeň na kratší pracovný čas (dĺžka sa určuje dohodou medzi stranami). V niektorých odvetviach však môže byť potrebné zaviesť päťdňový pracovný týždeň a štvordňový pracovný týždeň súčasne v rôznych týždňoch.

Odsek 3 článku 71 Zákonníka práce Kazašskej republiky o režime pracovného času sa dopĺňa o druhú časť tohto obsahu:

“Na základe dohody zmluvných strán sa v pracovnej zmluve môže ustanoviť štvordňový pracovný týždeň s právom striedania s päťdňovým alebo šesťdňovým pracovným týždňom”.
Zároveň sa v článku 78 ods. 2 Zákonníka práce Kazašskej republiky rozdeľuje limit pre prácu nadčas na štvordňový a päťdňový pracovný týždeň:

“Celková dĺžka práce nadčas nesmie presiahnuť dvanásť hodín mesačne – pri štvordňovom, päťdňovom a šesťdňovom pracovnom týždni a stodvadsať hodín ročne – pri zavedení súhrnnej evidencie pracovného času”.
Zároveň sa v článku 84 stanovujú dni voľna v prípade štvordňového pracovného týždňa:

“V prípade päťdňového, šesťdňového a štvordňového pracovného týždňa je všeobecným dňom voľna nedeľa. Druhý alebo tretí deň voľna v prípade päťdňového a/alebo štvordňového pracovného týždňa sa stanoví v kolektívnej zmluve alebo v pracovnom poriadku.”

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023. Treba poznamenať, že už v roku 2022 už ministerstvo práce zvažovalo možnosť zavedenia štvordňového pracovného týždňa.

“Pokiaľ ide o prechod na štvordňový pracovný týždeň, ministerstvo túto otázku zvažuje. Ak sú v mesiaci štyri týždne, prvý týždeň by mohol mať 4 dni, druhý 5 dní, tretí 6 dní a štvrtý opäť 4 dni. To znamená, že Zákonník práce má takýto pojem ako “referenčné obdobie”. A podľa neho nesmie byť celkový počet hodín vyšší ako táto norma. A všetky ostatné body môže zamestnávateľ spolu so zamestnancom rozhodnúť na základe zmluvy,” – povedal vtedy predseda Výboru pre prácu a sociálnu ochranu ministerstva práce Tolegen Ospankulov.