MMF: regionalizácia, diverzifikácia, bezpečnosť

WASHINGTON – Podľa Christine Lagardeovej šéfky Medzinárodného menového fondu (MMF) sa prechody odohrávajú priamo pred našimi očami v nasledovných charakteristikách:

globalizácia k regionalizácii,
závislosť na diverzifikácii,
účinnosť k bezpečnosti.

To sa dotýka samotného nervu akejkoľvek diskusie o tom, ako žiť a riadiť, ktorú teoretici označujú ako konflikt medzi poistením a efektívnosťou. Každý chce stabilitu a zároveň vysokú návratnosť svojho úsilia. V praxi však platí, že čím viac jedného, ​​tým menej druhého.

Platí to aj pre spomínané „globálne prechody“. Globalizácia prehlbuje deľbu práce medzi krajinami, a tým zvyšuje celkovú produktivitu. Jeho odvrátenou stranou je však zvýšená vzájomná závislosť krajín a zraniteľnosť voči zlej vôli partnera. Keď sa vzťahy zhoršia a každý sa snaží tomu druhému ublížiť, do popredia sa dostanú bezpečnostné hľadiská. Krajiny sa navzájom uzatvárajú, obchod medzi nimi sa zmenšuje a každý sa musí spoliehať sám na seba aj v odvetviach, kde mu chýbajú komparatívne výhody.

Funguje to aj na individuálnej úrovni. Čím viac kontaktov máte, tým viac výmen, tým ste spravidla produktívnejší a bohatší. Zároveň je však zraniteľnejší voči potenciálnej zrade alebo „podvodu“.

Rôzni ľudia volia rôzne optimálne pomery medzi poistením a efektívnosťou. Pre mnohých je najlepšou cestou byť zamestnancom. Táto forma vzťahu so svetom predpokladá, že riziká podnikania padajú na zamestnávateľa a vy máte zaručený istý príjem, bez ohľadu na to, ako sa spoločnosti darí.

Keď sa turbulencie v ekonomike zvýšia, mnohí si začnú viac vážiť stabilitu, a tak sa aj niektorí z podnikateľov začnú pozorne obzerať po voľných pracovných miestach na trhu práce.

Vo všeobecnosti sa krajiny aj ľudia riadia držaním „sýkorky v ruke“ a nie chytaním „koláča na oblohe“ – to určí podobu ekonomiky a ďalších aspektov života v blízkej budúcnosti.