Dôvera podnikateľov v ekonomiku v apríli vzrástla

BRATISLAVA – Ekonomická nálada na Slovensku bola v apríli výrazne optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 7,4 bodu a dosiahol hodnotu 103,1, čo je najviac od júna minulého roka, zároveň tak presiahol aj úroveň obdobia bezprostredne pred pandémiou.

Dôvera vzrástla takmer vo všetkých odvetviach, najviac v službách. Výrazne sa však zvýšila aj v obchode, priemysle, ale aj u spotrebiteľov. Zhoršenie nálady sa prejavilo len v stavebníctve. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je aktuálna hodnota IES síce pesimistickejšia o 1,2 bodu, avšak po deviatich mesiacoch zaostávania, opäť presiahla úroveň dlhodobého priemeru, aj keď len mierne o 0,6 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle v apríli vzrástol o 5,6 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 6,3 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil rast očakávanej produkcie a objednávok. V apríli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu  klesol o 2 body na -13,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 10,5 bodu. Indikátor dôvery v obchode v apríli stúpol v porovnaní s marcom o 6,7 p. b. na hodnotu 29,7 vplyvom pozitívneho hodnotenia trendu podnikateľských aktivít a očakávaných požiadaviek na dodávateľov. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v apríli po dvojmesačnom poklese opäť vzrástol, jeho hodnota (17,3) sa v porovnaní s marcom zvýšila o 13 p. b. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnejšími hodnoteniami všetkých troch jeho komponentov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu pomerne výrazne zlepšila. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 5,2 bodu na úroveň -23,1, mierne sa tak priblížil k úrovni dlhodobého priemeru.

Respondenti boli optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora, najviac sa zmiernili obavy z očakávaného vývoja nezamestnanosti, ako aj celkovej hospodárskej situácie. Priaznivejšie vnímali aj očakávanú finančnú situáciu ich domácností a s tým súvisiace očakávané úspory domácnosti.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol však vývoj indikátora menej priaznivý, znížil sa o 0,6 bodu, za dlhodobým priemerom zaostával o 3,6 bodu.

Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.