ŠÚ SR: dôvera v obchode mierne stúpla

BRATISLAVA – Indikátor dôvery v obchode v januári 2022 oproti minulému mesiacu mierne stúpol o 2,7 %  na hodnotu 18. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Respondenti hodnotia súčasnú situáciu  za priaznivú aj vzhľadom na uvoľňovanie protipandemických opatrení.

Názory respondentov na trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace boli v januári mierne optimistickejšie oproti minulému mesiacu. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti saldo (15) stúplo o 6 percentuálnych bodov. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú najmä v maloobchode s tovarom pre domácnosť a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach. Úroveň zásob tovarov (-5) medzimesačne vzrástla o 3 p. b. a 85 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Úroveň hodnotenia požiadaviek na dodávateľov začala rásť a po sezónnom očistení dosiahla hodnotu 28 (zvýšenie o 6 p. b.) Vyššie požiadavky na dodávateľov predpokladajú podnikatelia v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach a v predaji motorových vozidiel. Na vyrovnanej úrovni sa podieľajú najmä názory respondentov z maloobchodu s potravinami a nápojmi v špecializovaných predajniach a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa saldo zvýšilo (34) o 5 p. b. Nárast podnikateľských aktivít očakáva 35 % respondentov, pokles 13 % respondentov, ale väčšina respondentov (52 %) predpokladá stabilnú situáciu. Optimistické názory prevládajú medzi respondentmi v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach.

Názory v oblasti zamestnanosti sú naďalej optimistické. Sezónne očistené saldo (15) je o 7 p. b. vyššie ako minulý mesiac. Až 18 % očakáva nárast v počte zamestnancov a 75 % respondentov neočakáva zmeny.

Hodnotenie očakávaného vývoja cien sa oproti predchádzajúcemu obdobiu veľmi nezmenilo, až  60 % oslovených respondentov predpokladá ustálenú hladinu cien tovarov. Výsledné sezónne očistené saldo (36) v porovnaní s decembrom pokleslo o 2 p.b. Zníženie rastu cien tovarov očakávajú respondenti najmä  v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach. Stabilizované ceny uviedli respondenti v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach.

Poznámka: V januári 2022 sa prieskumu zúčastnilo 314 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok. Hodnoty indikátora dôvery v obchode a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob tovarov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.