Mládež môže správaním zmeniť model dôchodkov

Model správania ruskej mládeže môže mať negatívny vplyv na základy dôchodkového systému, hovoria experti centrálnej banky.  Je to spôsobené tým, že Generácia Y je rozhodnutá žiť tu a teraz, nie robiť veľké úspory, vynakladať peniaze na potešenie, Mladí ľudia videli príliš veľa “prázdnych” sľubov, aby naďalej verili štátu. Píše to denník www.gazeta.ru. Originál článku je tu.

Iracionálne správanie sa

Mladšia generácia, alebo skôr jej “behaviorálna iracionalita” (neracionálne správanie), môže negatívne ovplyvniť existujúci model dôchodkového systému. Tento záver urobili odborníci z centrálnej banky pri príprave správy “Hlavné smery finančného trhu za obdobie 2019 – 2021 rokov.” Faktom je, že mladí ľudia narodení v rokoch 1980 – 2000 Mileniáli alebo, ako ich nazýva centrálna banka, “Generácia Y” – nie sú prispôsobení  na hromadenie finančných prostriedkov a na nadobudnutie tovaru. Správa Národnej banky Ruska je tu.

“Napriek porovnateľnej aktivite ruskej mládeže pri tvorbe úspor väčšina má tendenciu investovať hotovosť do získania kvalitných dojmov, motivovaných nie vždy dlhodobou perspektívou. Okrem toho túžba kontrolovať vlastný osud znižuje toleranciu účasti na “spoločných” schémach. V strednodobom horizonte by to mohlo ohroziť udržateľnosť existujúceho modelu dôchodkového systému založeného na mechanizme medzigeneračného prenosu, “píše sa v správe.

Preto podľa odborníkov centrálnej banky existuje riziko nedostatočnej akumulácie dôchodkov súčasnou mladšou generáciio, čo vedie k možným finančným obmedzeniam v neskoršom veku. Odborníci vo všeobecnosti súhlasia s trendmi, ktoré centrálna banka obnažuje, ale upozorňujú že existujúci model dôchodkového systému je sám o sebe zastaral. Starý model dôchodkového systém má naozaj zastarané, a v posledných niekoľkých rokoch sa vláda snažila aktívne o jeho reformovanie.

“Obyvatelia nie sú veľmi ochotní ponoriť sa do detailov fungovania dôchodkového systému a do veľkej miery nie všetky reformy občania vôbec chápu. A ako výsledok, spoločnosť ich sumarizuje na malý záver, že štát sa snaží znížiť zodpovednosť za budúcnosť dôchodcov,” – hovorí Alexander Shustov, Mani Fanny generálny riaditeľ.

Je ťažké označiť mládež za hrozbu dôchodkového systému v čistej podobe. Hrozba bola skôr skrytá v horúčkovitom prechode Ruska na trhovú ekonomiku, pravidelné ekonomické krízy, ktoré nemotivovali obyvateľstvo dlhodobo plánovať. Mladí ľudia nemajú motiváciu pracovať pre dobro svojej vlasti, aby v čase, keď odišli do dôchodku, mohli získať mzdu a žiť, a nemali radosť z života, súhlasí vedúci analytik spoločnosti LLC Expert Plus Maria Salnikova. Podľa nej mladí ľudia nemajú záujem o odpočítanie daní z “krásnej budúcnosti” alebo o pokrytie súčasných potrieb štátu vo veci vyplácania dôchodkov.

Medzitým správanie sa  mládeže ovplyvňuje taký javom, ako je rozvoj ekonomiky spoločného používania, čo je v Rusku, ako sa uvádza v správe centrálnej banky, ešte stále v počiatočnom štádiu rozvoja.  Napriek tomu, tento trend sa z dlhodobého hľadiska zachová, môže viesť k revízii potreby vlastníctva vlastného majetku.

“Vo väčšine prípadov je konečná hodnota pre spotrebiteľa je skôr použitie  ako vlastníctvo. To zasa môže ovplyvniť rovnováhu úspor v hospodárstve a stratégie ich akumulácie obyvateľstvom, “píše sa v správe. Obdobné trendy boli zaznamenané v správe spoločnosti Sberbank “30 faktov o súčasnej mládeži”. Jeho prezentácia je tu. Zvlášť odborníci upozorňujú na skutočnosť, že

ľudia budúcej generácie Z (ktorí sa narodili nie skôr ako v polovici 90. rokov) majú krátky plánovací horizont a väčšina nestanovuje ambiciózne ciele, aby neboli sklamaní. V ich živote neexistujú dlhodobé trendy a trvalo udržateľné koncepcie, snažia sa žiť dnes a nie sú si istí, že postupné úsilie určite povedie k dosiahnutiu cieľa. Mladí ľudia sú teraz v skutočnosti viac zameraní na získanie nových zážitkov z cestovania, dobrodružstiev a ďalších akcií,  a v menšej miere majú starosti so získavaním majetku, nehnuteľností a o akékoľvek úspory, akceptuje menový stratég GK Teletrade, Alexander Jegorov.

Hmlistá perspektíva

Tento prístup neobmedzuje slobodu konania pri meniacich sa miestach a životných podmienkach, ale zanecháva “hmlisté” vzdialenejšie perspektívy hospodárskeho rozvoja, poznamenáva. Súčasne expert venuje pozornosť tomu, že filozofia spoločnosti všeobecnej spotreby – “žiť tu a teraz” – vedie k zvýšeniu úrovne úverovania, k zlepšeniu krátkodobých vyhliadok na výrobu tovarov a služieb, ale vytvára potenciálne riziká pre dlhodobejšie vyhliadky. To skutočne ohrozuje existujúci dôchodkový systém v Rusku, založený na postupnosti generácií, nielen osobných, v rámci tej istej rodiny, ale vo všeobecnosti prostredníctvom systému prerozdeľovania zdrojov prostredníctvom národného dôchodkového fondu, dodáva Jegorov.

V októbri minulého roka, minister hospodárskeho rozvoja Maxim Oreshkin na festivale mládeže a študentov v Soči poznamenal, že pre generáciu Z je samorealizácia dôležitejšia ako blahobyt. “Mladí ľudia majú zásadne odlišné vnímanie informácií, ktoré zase menia všetky globálne trhy, “poznamenal.

Analytici centrálnej banky tiež venujú pozornosť tomu, že celá generácia teraz trávi väčšinu času on-line, vrátane vykonávania mnohých každodenných aktivít prostredníctvom internetu. Preto sa zvyšuje povedomie o hodnote času, potom rastie dopyt po zjednodušených riešeniach, pre štandardizované “základné” možnosti. V budúcnosti to môže radikálne zmeniť sortiment produktov, ktorý od svojich finančných inštitúcií očakávajú, hovoria odborníci. Navyše “samotní poskytovatelia finančných služieb sa môžu zmeniť – miesto tradičných finančných organizácií môže byť obsadené technologickými spoločnosťami z prepojených podnikateľských odvetví, ktoré majú vytvorenú klientsky základňu,” píše sa v správe.

Avšak, jednoduchosť získania klientského servisu stimuluje dištancovania sa od finančného rozhodovania, čím sa znižuje možnosť poskytovať informovaného výberu, a finančné spoločnosti môžu používať neefektívne správanie v dobrej viere, v rozpore so záujmami spotrebiteľov, uviedla centrálna banka. Preto medzi Rusmi bolo identifikovaných 14,4% nositeľov dobrodružného finančného správania. Ďalších 11,5% je dôveruje podvodníkom, zatiaľ čo sú sociálne zraniteľní.