Miroslav Štefánik vedie Ekonomický ústav SAV

BRATISLAVA – Sociológ a ekonóm Miroslav Štefánik sa stal riaditeľom Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. 

Odchádzajúcim riaditeľom je Juraj Sipko.

Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí schválilo tajným hlasovaním návrh na vymenovanie Mgr. Miroslava Štefánika, PhD. do funkcie riaditeľa Ekonomického ústavu SAV, v. v. i., s účinnosťou od 1. 6. 2022 na obdobie 5 rokov.

Vzdelanie nového riaditeľa je nasledovné.  Mgr. Sociológie a Filozofie (druhý stupeň vysokoškolského vzdelania) Univerzita komenského v Bratislave, Gondova 2, 818 01 Bratislava (Slovakia). PhD. v Ekonomickej teórií (tretí stupeň vysokoškolského vzdelania) Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava (Slovakia)

Ekonomický ústav SAV patrí medzi pracoviská Slovenskej akadémie vied, ktoré vznikli ihneď po jej založení v roku 1953. V priebehu vyše piatich desaťročí jeho existencie sa, prirodzene, obsah jeho výskumných aktivít rôznym spôsobom menil a nevyhnutne prispôsoboval dobovým požiadavkám. Uvedené zmeny sa premietli i do jeho názvu: od 1.1. 1991 do 30.6. 1993 pôsobil pod názvom Ústav ekonomickej teórie SAV a od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2005 pod názvom Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.