Bieloruskí vedci vynašli inhibítory, granulované hnojivá pre poľnohospodárstvo, majú patent

MINSK – Ústav pôdoznalectva a agrochémie Národnej Akadémie vied Bieloruska má nový typ hnojiva.

Čo vedci vytvárajú pre poľnohospodárstvo, vysvetlila profesorka Galina Pirogovskaja, doktorka poľnohospodárskych vied, hlavná výskumná pracovníčka laboratória pre nové formy hnojív a meliorantov Ústavu pôdoznalectva a agrochemie Národnej Akadémia vied Bieloruska.

Podľa Galiny Pirogovskej inštitút vyvinul tekutý karbamid, ktorý dokáže dodať 19 kg dusíka na hektár. Na tento vynález získal ústav euroázijský patent.

„Hnojivá s predĺženým účinkom boli vytvorené spolu s iným výrobným podnikom, ale zatiaľ nie v priemyselnom meradle. Ako aditívum sme pridali inhibítor nitrifikácie vyrobený vo Vitebsku na zabezpečenie predĺženého účinku. Okrem toho sme v priebehu troch rokov porovnávali tento inhibítor nitrifikácie s českým. Chcel by som poznamenať, že účinnosť nášho inhibítora je na rovnakej úrovni. Používame spojivá na báze repkového oleja, ktoré sa vyrábajú aj v Bielorusku. Medzitým je potrebné prekontrolovať všetky naše laboratórne výsledky a podniky sa ich musia pokúsiť vyprodukovať. Pretože dusíkaté hnojivá môžu byť dosť výbušné,“ uviedla Galina Pirogovskaya.

Vedkyňa spomenula aj výrobu granulovaných hnojív s obsahom síry v Grodne. Na výrobu týchto hnojív sa granuluje mikrokryštalický síran amónny. Galina Pirogovskaya poznamenala, že vedci do nej pridali bór a vyrobili hnojivo s regulátorom rastu plodín – hydrohumátom.