Sú známi spíkri Astanského medzinárodného fóra

ASTANA – Organizátori Medzinárodného fóra v Astane oznámili kto budú  hlavnými rečníkmi  plenárneho rokovania.

Budú to:  jeho výsosť šejk Tamim Bin Hamlad al Thani,  emir Katarského štátu, Sadyr Žaparov, prezident Kirgizska, Žeľka Cvijanovič, prezidentka Bosny a Hercegoviny, Kristalina Georgieva, výkonná riaditeľka medzinárodného menového fondu, Ode Azuleový, generálna riaditeľ Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Armida Salcoa  Alzhahbana, námestníčka generálneho tajomníka OSN a výkonná tajomníčka ESCAP. To je hospodárska a sociálna komisia OSN pre Áziu a Tichomorie je jednou z piatich regionálnych komisií v pôsobnosti Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Bola zriadená s cieľom posilniť hospodársku činnosť v Ázii a na Ďalekom východe a podporiť hospodárske vzťahy medzi týmto regiónom a zvyškom sveta.

Kazašská vláda oznámila spustenie Astanského medzinárodného fóra , konferencie, ktorá sa bude konať 8. – 9. júna a na ktorej sa zúčastní medzinárodné spoločenstvo s cieľom riešiť kľúčové globálne výzvy.

Fórum, ktoré sa koná pod záštitou prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva, má za cieľ slúžiť ako platforma pre významných delegátov z vlád, medzinárodných organizácií, ako aj podnikov a akademickej obce, aby sa zapojili do dialógu a hľadali spôsoby, ako riešiť súčasné globálne výzvy, ako je klíma. problémy s nedostatkom potravín a energetickou bezpečnosťou.

“Astana International Forum je nová medzinárodná konferencia, ktorá bude nástrojom na prebudovanie kultúry multilateralizmu na globálnej úrovni.” Povedal Kassym-Jomart Tokajev, prezident Kazašskej republiky.

„Vzhľadom na globálne výzvy sme naďalej odhodlaní ku globálnej spolupráci presadzovaním dialógu, obchodu, multilateralizmu a výmeny myšlienok,“ komentoval začatie konferencie prezident Kassym-Jomart Tokajev. „Budeme pokračovať v obrane medzinárodného práva a v konštruktívnej spolupráci s národmi na celom svete. V tejto súvislosti sme spustili Astana International Forum, novú medzinárodnú konferenciu, ktorá bude nástrojom na prebudovanie kultúry multilateralizmu na globálnej úrovni. A čo je najdôležitejšie, fórum tiež poskytne nové prostriedky na zosilnenie hlasov, ktoré sú často minimalizované.“

Jednou z hlavných tém diskusie bude zmena klímy. Dôsledky klimatických zmien „majú ničivý dopad na planétu, pričom stúpajúca hladina morí, extrémne poveternostné javy a strata biodiverzity si vyberajú daň,“ povedal prezident. „Závislosť sveta na fosílnych palivách zároveň sťažuje znižovanie emisií skleníkových plynov a riešenie klimatických zmien. Na druhej strane nemôžeme prehliadať rozhodujúcu úlohu ropného a plynárenského priemyslu pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti a pri prechode na energiu.

Energetická transformácia je komplexná záležitosť, ku ktorej je potrebné pristupovať opatrne, aby sa zabezpečilo, že rozvojový svet nezostane pozadu. Mieni Kassym-Jomart Tokajev, prezident Kazašskej republiky.

Myšlienka Astanského medzinárodného fóra vznikla po tom, čo sa Astanské ekonomické fórum ukázalo ako úspešné. V rámci témy „Riešenie výziev prostredníctvom dialógu: Smerom k spolupráci, prosperite a pokroku“ sa konferencia bude zaoberať štyrmi hlavnými piliermi, a to zahraničnou politikou, bezpečnosťou a udržateľnosťou, energiou a klímou a ekonomikou a financiami, a to prostredníctvom série kľúčových prejavov, panelových relácií, diskusie v kresle, ako aj niekoľko sprievodných podujatí.

„Aj keď sa tieto výzvy môžu zdať skľučujúce, možno ich vnímať aj ako príležitosti pre globálnu spoluprácu a pokrok. Spoluprácou môže medzinárodné spoločenstvo riešiť tieto problémy na medzinárodnom fóre v Astane a prispieť k stabilnejšiemu, spravodlivejšiemu a prosperujúcemu svetu pre všetkých,“ zdôraznil prezident Tokajev.

Program je nabitý plenárnymi zasadnutiami, viac ako 40 panelovými diskusiami, ako aj niekoľkými sprievodnými podujatiami, pričom všetky zainteresované strany sú vyzvané, aby sa prihlásili do  vynikajúceho dialógu na spoluprácu pri identifikácii explicitných a realizovateľných riešení spoločných globálnych výziev“.

Očakáva sa účasť viac ako 1 000 účastníkov a hostí z celého sveta vrátane vládnych predstaviteľov, medzinárodných organizácií, generálnych riaditeľov veľkých nadnárodných spoločností a medzinárodných odborníkov.

Treba dodať, že medzi potvrdenými rečníkmi sú okrem iného Dr Ngozi Okonjo-Iweala, generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO), Audrey Azoulay, generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Kristalina Georgieva, generálna riaditeľka Medzinárodný menový fond (MMF), Janusz Wojciechowski, európsky komisár pre poľnohospodárstvo.