ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – ESCAP

Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Tichomorie (ESCAP), založená v roku 1947, je poverená riešením hospodárskych a sociálnych problémov regiónu. ESCAP poskytuje širokú škálu technickej pomoci so zameraním na priame poradenstvo vládam, odbornú prípravu a regionálne skúsenosti a informácie prostredníctvom stretnutí, publikácií a medzinárodných komunikačných sietí.

Komisia realizuje programy a projekty na podporu rastu, zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok a prispieva k základom modernej spoločnosti. Pod jej záštitou pracujú tri vzdelávacie a výskumné inštitúcie v oblasti rozvoja poľnohospodárstva, štatistiky a transferu technológií. Medzi nové prioritné témy patrí podpora medziregionálneho obchodu a investícií, transfer technológií, privatizácia a podnikanie, ochrana životného prostredia, urbanizácia, znižovanie chudoby, boj proti zneužívaniu drog, obyvateľstvo, sociálny rozvoj a migrácia pracovnej sily.