Nezmysel v rozpočte: dlhodobé výdavky chcú financovať otáznymi krátkodobými výdavkami

V hlave Ministerstva financií Slovenskej republiky sa objavil ďalší nápad.

Chce financovať zvýšenie miezd zdravotníkov a učiteľov z príjmov zo zdanenia rozdielu ceny ropy značky Brent a Urals. Brent sa dnes obchodoval v pásme 115 – 120 amerických dolárov za barel. Ruská ropa Ural sa predáva asi o 30 % menej. Na Ministerstve financií SR si vymysleli, že tento cenový rozdiel sa zdaní. Tvrdí, že tým získa 300 mil. eur. Inštitút Finančnej politiky, ktorý je na tom istom Ministerstve financií SR vypočítal, že by to malo byť približne 60 mil. eur. Buď niekto nevie počítať, alebo niekto iný má pred sebou fatamorgánu.

Pripomeňme si, že Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva financií tvorený troma odbormi.  V sociálnej sieti IFP tvrdí, že sa zaoberá aj prognózami. Predstava o budúcom stave a chode procesov. Čo je to prognóza. Je to súbor analytických prác, ktoré umožňujú videnie budúcnosti skúmaného stavu, proces, ktorý využíva postupy a metódy, ktoré poskytujú užitočné informácie, pokrýva celú škálu rôznych podôb anticipačného uvažovania vyúsťujúceho do utvorenia si predstáv o budúcom chode a stavu vecí a procesov.

Etapy prognózovania sú: definícia prognózovaného problému a výber časového horizontu, štruktúrovanie skúmaného javu a identifikácia premenných, zber a analýza dát, spracovanie hypotéz, konštrukcia scenárov budúceho vývoja, výber alternatív pre rozhodovanie.

Preto by malo predpovedanie príjmov a výdavkov na základe ešte neexistujúcej dane z cenového rozdielu medzi ropou značky Brent a Urals nasledovne.

Po prvé. Ropu Urals s Ruskej federácie budeme kupovať podľa politických vyhlásení už len v rokoch 2002, 2023  a 2024.

Po druhé. Z toho vyplýva, že táto daň na základe cenového rozdielu medzi rokou Urals a Brent  sa mohla vyberať dva a pol roka

Po tretie. Keď začneme kupovať ropu Brent, nebude existovať cenovy rozdiel a teda ani príjmy z takzvanej dane z cenového rozdielu ropy.

Po štvrté. Môže sa skončí vojenský konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, cena značky ropy Urals bude len o niečo nižšia ako cena ropy Brent.

Po štvrté.  Zdravotníci a učitelia nepracujú, len dva a pol roka. Pracujú do dôchodku.

Po piate. Zvýšenie miezd zdravotníkov a učiteľov treba financovať z príjmov, ktoré budú stále, alebo dlhé obdobie.

Po šieste. Všetky východiská vymenované Ministerstvom financií SR sú dôkazom, že nepoznajú prognostickú metódu budúcich možných scenárov.

Po siedme: Nie je možné dlhodobé zvýšenie miezd financovať krátkodobými, ale aj to otáznymi výdavkami.

(Autor absolvoval štúdium PhD. v rámci spoločného programu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Prognostického ústavu SAV).

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.