Spoločné vyhlásenie prezidentov Ruska a Turecka

ISTANBUL – My, prezidenti Ruska a Turecka, rozvíjame bilaterálne vzťahy v rôznych oblastiach na základe vzájomného rešpektu. Dnešné spustenie plynovodu Turecký prúd,, ktorý tu realizujeme v Istanbule, je konkrétnym príkladom vzájomne prospešných vzťahov. Sme radi, že naša spolupráca neslúži iba záujmom našich dvoch národov, ale tiež prispieva k riešeniu regionálnych problémov.

 Irán

Sme hlboko znepokojení stupňujúcim sa napätím medzi USA a Iránom, ako aj jeho negatívnymi dôsledkami pre Irak. Americkú operáciu proti veliteľovi špeciálnych jednotiek Quds  „Zboru islamských revolučných gárd G. Solejmáního a obklopujúcim ho osobám v Bagdade 3. januára 2020 považujeme za akt, ktorý podkopáva bezpečnosť a stabilitu v regióne.

Vzhľadom na útoky iránskych balistických rakiet na koaličné vojenské základne v Iraku 8. januára 2020 sa domnievame, že odvetné útoky  a použitie sily oboma stranami neprispieva k nájdeniu riešení zložitých problémov Blízkeho východu a vedie k novému stupňu nestability, čo  nie je v záujme ani jednej strany. Vždy sme boli proti zahraničnému zasahovaniu a vzájomným konfliktom. V tejto súvislosti vyhlasujeme že  budeme plniť náš záväzok prispievať  k odstráneniu stupňovania napätia v regióne, a vyzývame všetky strany, aby konali zdržanlivo, prejavovali zdravý rozum a uprednostňovali diplomatické prostriedky.

 Sýria

Potvrdzujeme svoj záväzok zachovať suverenitu, nezávislosť, politickú jednotu a územnú celistvosť Sýrie

Zdôrazňujeme naše odhodlanie bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch a čeliť separatistickým programom v Sýrii; v tejto súvislosti potvrdzujeme význam úplnej implementácie memoranda zo 17. septembra 2018 a memoranda z 22. októbra 2019.

Zdôrazňujeme potrebu nastolenia pokoja v de eskalačnej zóne Idlibu prostredníctvom úplnej implementácie všetkých dohôd Idlib. Zaväzujeme sa, že budeme pracovať v rámci Astanského mechanizmu  s cieľom nájsť trvalé politické urovnanie v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, ako aj podporovať Ústavný výbor. Zdôrazňujeme potrebu zvýšenej humanitárnej pomoci všetkým Sýrčanom bez akejkoľvek diskriminácie, politizácie alebo predbežných podmienok.

Líbya

S veľkým znepokojením sledujeme najnovší vývoj, najmä intenzívne boje v Tripolise, v ťažko skúšanej  Líbyi. Zhoršujúca sa situácia v Líbyi oslabuje bezpečnosť a stabilitu v priestore okolo Líbye, v celom stredomorskom regióne, ako aj na africkom kontinente, čo vedie k nelegálnej migrácii, ďalšiemu šíreniu zbraní, terorizmu a iným trestným činnostiam vrátane pašerárstva.

Opätovne potvrdzujeme naše pevné odhodlanie vystupovať za zvrchovanosť, nezávislosť, územnú celistvosť a národnú jednotu Líbye. Trvalý mier a stabilita v tejto krajine sa dá dosiahnuť iba politickým procesom vedeným a uskutočňovaným Líbyjčanmi a založeným na úprimnom a inkluzívnom dialógu medzi nimi. Stávka na vojenské riešenie prebiehajúceho konfliktu v Líbyi vedie iba k ďalšiemu utrpeniu a prehlbovaniu rozdielov medzi Líbyjčanmi. Zabezpečenie okamžitého  zastavenie bojov je bezodkladnou prioritou na začatie inkluzívneho vnútropolitického politického procesu pod záštitou OSN, na základe Politickej dohody o Líbyi z roku 2015, ako aj na základe rezolúcie 2259 a ďalších príslušných rezolúcíí Bezpečnostnej rady OSN.

Podporujeme prebiehajúci Berlínsky proces zameraný na vytvorenie priaznivej atmosféry na obnovenie politického procesu s pomocou OSN, a pripomíname, že priniesť citeľné výsledky za účasti a prispenia Líbyjčanov a susedných krajín.

Za súčasných kritických podmienok a z hľadiska cieľov stanovených v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, sme sa rozhodli prevziať iniciatívu a ako sprostredkovatelia vyzývame všetky strany v Líbyi, aby zastavili nepriateľské akcie od 12. januára 2020 od 00:00, aby vyhlásili udržateľné prímerie podporené opatreniami, ktoré treba prijať s cieľom stabilizovať situáciu „na mieste“ a normalizovať každodenný život Tripolisu a ďalších miest, a okamžite si sadnúť k rokovaciemu stolu, aby sa ukončilo utrpenie Líbyjčanov a aby sa do tejto krajiny vrátil mier a prosperita. Sme presvedčení, že Líbyjčania môžu nezávisle rozhodnúť o budúcnosti svojej vlasti v rámci národného dialógu a bez výnimky zohľadniť záujmy všetkých občanov krajiny a okamžite si sadnúť k rokovaciemu stolu, aby sa ukončilo utrpenie Líbyjčanov a aby sa do tejto krajiny vrátil mier a prosperita. Sme presvedčení, že Líbyjčania môžu nezávisle rozhodnúť o budúcnosti svojej vlasti v rámci národného dialógu a bez výnimky zohľadniť záujmy všetkých občanov krajiny.

Fotografia: www.kremlin.ru

Mapa: www.gazprom.com