McKinsey: Európske odmietnutie ruského plynu – dopyt na trhoch vo výške 80 mld. metrov kubických

NEW YORK –  Severná Amerika dokáže uspokojovať domáci a exportný dopyt po LNG už viac ako 30 rokov.

Podľa prieskumu spoločnosti McKinsey, ktorý pokrýva viac ako 80 % trhu s LNG, európski kupujúci uprednostňujú päťročné zmluvy pred 15-ročnými dohodami z dôvodu neistoty dopytu pri prechode na zelenú energiu.

Americkí výrobcovia LNG však môžu potrebovať zmluvy na najmenej 15 rokov, aby si zabezpečili financovanie a urobili konečné investičné rozhodnutia o nových exportných projektoch.

V Severnej Amerike je potrebné vybudovať infraštruktúru potrubí; len investície do exportného potenciálu nestačia.

Odstúpenie Európy od ruského plynu by mohlo viesť k „spotrebe ďalších 80 miliárd kubických metrov zemného plynu, čo povedie k zvýšeniu dodávok LNG zo Severnej Ameriky v nasledujúcich 3-5 rokoch“.

Severná Amerika dokáže uspokojovať domáci a exportný dopyt po LNG už viac ako 30 rokov.

Väčšina severoamerického plynu sa dá vyrobiť za menej ako 3 až 4 doláre za milión britských tepelných jednotiek (MMBTU).

“Zvýšenie dodávok zemného plynu z prosperujúcich povodí (ako sú Apalačské pohorie) by mohlo znížiť ceny plynu na 3 $/MMBTU (v porovnaní s nedávnymi cenami nad 8 $/MMBTU), čo by potenciálne pomohlo znížiť infláciu.”

„So stabilnými výrobnými cenami okolo 3 USD/MMBTU je export LNG zo Severnej Ameriky celosvetovo konkurencieschopný a môže európskym spotrebiteľom poskytnúť spoľahlivé a cenovo dostupné dodávky plynu pod 8 USD/MMBTU – v porovnaní s nedávnymi cenami 40 až 70 USD/MMBTU.“