Malec: Naozaj sme desať dní za Talianskom?

BANSKÁ BYSTRICA – Lekár Vladimír Malec na základe porovnania údajov o rozšírení koronovírusu, úmrtnosti papcietontov a genetických map Európy prišiel k záveru, že príčinou úmrtnosti je genetika obyvateľov rôznych regiónov kontenentu. Jeho článok je na blogu chilli.today.sk tu. Článok zverejnil 30. marca 2020.

Autor o odhade,  že u nás bude epidémia kulminovať o 110 dní, ochorie asi 170 tisíc ľudí a približne 1000 zomrie, sú len matematickým modelom na základe údajov z Talianska. Prečo nepoužijeme na prepočet údaje z Nemecka? Alebo zo Švédska?

Vysoký počet infikovaných v Lombardii a Španielsku aj vysoký počet úmrtí nepochybne súvisí s nejakou genetickou predispozíciou tamojších obyvateľov, viazanou podľa všetkého na etnikum s vysokou frekvenciou haploskupiny R1b a obzvlášť na niektoré jej podskupiny. S oveľa vyššou senzitivitou k vírusu COV19 ako majú iní Európania, ale aj ako majú Kórejci, Číňania, či Indovia. Prečo teda očakávame u nás rovnaký priebeh epidémie ako v Taliansku a Španielsku?

Počet infikovaných u nás bezpochyby stúpne. Ale určite nezažijeme krízu akú zažívajú Španieli a Taliani. Nie sme desať dní za Talianskom. V tom matematickom vzorci chýba jedna premenná.

Matematické modely predpovedajúce podobný krízový stav u nás ako je v Taliansku alebo Španielsku neberú do úvahy jeden dôležitý faktor. Odlišnú genetiku v jednotlivých oblastí Európy.

Vývoj v Nemecku ani zďaleka nekopíruje situáciu v Taliansku alebo v Španielsku. Ani my nie sme 10 dní za Talianskom. Pred desiatimi dňami mali Taliani 12 000 infikovaných, ale vyše 800 úmrtí. V Nemecku je dnes vyše 66 000 infikovaných, ale len 616 úmrtí. A vo vážnom až ťažkom stave je tam necelých 2 000 ľudí. Pri prepočte na štát veľký ako Slovensko by to bolo 130 ľudí vo vážnom stave a 40 úmrtí. Rakúsko má 193 infikovaných vo vážnom stave a 108 úmrtí. To by pri prepočte na počet obyvateľov Slovenska bolo 120 ľudí v ťažkom stave a 67 úmrtí. V Nemecku zaznamenali prvý prípad COV19 v januári a v Rakúsku vo februári. Tvrdenie že „zvyšok Európy je desať dní za Talianskom” je nezmysel. Počty infikovaných všade určite porastú, tak ako aj počet úmrtí. Ale ako sa zdá, taliansky scenár sa ani v Nemecku ani v Rakúsku neopakuje. A zatiaľ sa neopakuje ani v žiadnej krajine na východ od západnej hranice Nemecka, Rakúska a Slovinska. Tak prečo by sme mali byť výnimkou? Je veľmi pravdepodobné, že COV 19 bol u nás už skôr ako sme ho prvýkrát zaznamenali. Ibaže sme tie ťažké, protrahované infekcie považovali za chrípku. Hoci pri spätnom pohľade mnohé prípady vykazovali všetky typické znaky koronavírusovej infekcie.

MUDr. Vladimír Malec, PhD. je lekárom  Onkologickej klinikay SZU, Nemocnice L. Pasteura v Banskej Bystrici