Poisťovňa YOUPLUS koná pri víruse štandardne

BRATISLAVA / PRAHA – Pri poskytovaní poistného plnenia z jednotlivých pripoistení pri ochorení spôsobeného koronavírusom bude poisťovňa YOUPLUS postupovať štandardne podľa poistných podmienok Rizikového životného poistenia 4U ako aj podľa poistných podmienok produktov prevzatých do správy od poisťovne Basler.  Finančné noviny o tom informovala Veronika Šnítková.

“Ochorenie COVID-19 nie je samo o sebe ochorením zo zoznamu kritických ochorení v poistení Kritických ochorení. Ak by však jeho následkom nastala niektorá z poistených diagnóz, bude plnené bez osobitných obmedzení alebo výluk, ” hovorí Varonika Šnítková.

Poisťovňa YOUPLUS poskytuje klientom aj v aktuálnej situácii kompletné služby a všetky procesy fungujú bezpapierovo a bezkontaktne. To je koniec koncov základnou myšlienkou a pridanou hodnotou poisťovne od úplného začiatku. Ako jedným z príkladov je možnosť uzavrieť novú zmluvu životného poistenia prostredníctvom svojho finančného poradcu na diaľku z pohodlia a bezpečia domova. Rovnako ako nahlásiť poistnú udalosť on-line na www.youplus.sk.