Ekonómovia chcú naliať do ekonomiky viac peňazí

BRATISLAVA – Niektorí slovenskí ekonómovia napísali výzvu Vláde Slovenskej republiky, aby naliala do ekonomiky viac peňazí. Malo by to byť nad rámec súčasných opatrení a rýchlejšie. Pravosť výzvy Finančným novinám potvrdil Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

“Treba urýchlene konať, včera je už neskoro!” Tak znie titulok výzvy.  Prevolanie prijali kvôli opatreniam prijatým vládou v súvislosti s koronovírusom. Navtrhujú svoje opatrenia. Majú sa prijať preto, aby sa odvrátil kolaps ekonomiky. Opatrenia podľa ekonómov treba prijať v najbližších hodinách a dňoch a jie týždňoch, aby nebolo neskoro. Ekonómovia chcú aby sa vláda zamerala nielen na malé a stredné firmy, ale aj na domácnosti a veľké firmy.

Podľa nich by mala vláda žiadať nielen odloženie splátok doterajších úverov, ale rokovať aj o poskytnutí prekleňovacích úverov. tento druh úverov sa poskytuje na preklenutie nedostatku peňazí na účtoch podniku. Ekonómovia navrhujú zrušiť bankový odvod. Súčasne vyvzývajú, že je najvhodnejší čas pre verejné investície, ktoré sú blahom pre obyvateĺov celej krajiny. Peniaze sa dajú získať vydaním dlhopisov, ktoré by nakúpila Európske centrálna banka. Myšlienka verejných investícií nie je nová. Uplatňovala sa po Veľkej hospodárskej kríze v roku 1929 v USA.

Výzvu podpísali Juraj Štern, rektor Panerópskej vysokej školy, Ivan Mikloš, MESA 10, Ivan Šramko, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Elena Kohútiková, ćlenka dozornej rady Všeobecnej úverovej banky, a. s. , Gabriel Eichles, Benson Oak, Michal Horváth a Ľudovít Odór z Národnej banky Slovenska  a Ján Oravec, Ministerstvo hospodárstva SR.