Deficit verejných financií môže byť až 9 % HDP

BRATISLAVA – Deficit verejných financií sa v dôsledku pozastavenia určitej časti národného hospodárstva prehlbuje. Podľa analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) dlh verejnej správy môže dosiahnuť 9% hrubého domáceho produktu (HDP). To je súčet hodnoty tovarov a služieb vyprodukovaných v ekonomike za jeden rok.

RRZ pripravila indikatívny odhad hospodárenia VS po zahrnutí možného vplyvu pandémie koronavírusu na verejné financie. Ide o predbežný a zatiaľ zjednodušený pohľad na základe informácií známych ku koncu marca. Odhad bude RRZ spresňovať na základe aktualizácie prognóz ekonomického vývoja, ako aj vzhľadom na aktuálne prijímané vládne opatrenia.

Odhad vplyvu pandémie vychádza zo strednodobého scenára ekonomického vývoja zahrnutého vo výpočtoch i RRZ zverejnenej dňa 20.marca .2020, ktorý predpokladá pokles HDP o 5 %. Predpoklad o rozpočtovom vplyve opatrení vlády na podporu ekonomiky vychádza z vládneho materiálu nazvaného prvá pomoc, ktorý zverejnila 29. marca 2020.

Oproti februárovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 5 653 mil. eur (6,12 % HDP). Zhoršenie očakávaného vývoja hospodárenia VS je spôsobené vplyvom pandémie koronavírusu s celkovým negatívnym dopadom na rozpočet vo výške 5 760 mil. eur (6,23 % HDP), pričom k rastu deficitu prispieva negatívny vývoj ekonomického prostredia ako aj opatrenia vlády na podporu ekonomiky.

Pri naplnení vládou deklarovanej pomoci a za predpokladu, že vláda neprijme kompenzačné opatrenia, môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 8 019 mil. eur (8,67 % HDP).

Podrobnejší prehľad faktorov prispievajúcich k odhadovanej výške rizík pre saldo, teda schodok verejných financií  nájdete v správe RZZ.