Ladislav Vaškovič predstavil prieskum názorov slovenských podnikov na hospodársku politiku a iné aspekty podnikania

BRATISLAVA – Len 2 % slovenských podnikateľov hodnotí hospodársku politiku vlády pozitívne.

Tento výsledok prieskumu medzi 155 podnikateľmi prezentoval dnes 24. januára 2003 predseda ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ladislav Vaškovič.

Z prieskumu vyplývajú nasledovné závery:

1. Očakávania účastníkov prieskumu ohľadne vlastných hospodárskych výsledkov za rok 2022 sú mierne pod úrovňou predošlého roku, keď u väčšiny ukazovateľov s výnimkou obratu a rastu priemernej mzdy bolo zaznamenané mierne zníženie preferencií rastu.
2. Rovnako pri očakávaniach vlastných výsledkov v roku 2023 je väčšina ekonomických ukazovateľov mierne pod hodnotami z prieskumu v roku 2021 (pri očakávaniach pre rok 2022). Vyšší podiel respondentov očakáva rast len jediného ukazovateľa, a to priemernej mzdy.
3. Prevažujúca časť respondentov predpokladá za rok 2022 aj v roku 2023 rast ukazovateľa obratu, rovnako najväčší podiel účastníkov prieskumu očakáva pokles hospodárskeho výsledku po zdanení.

Ako konštatuje predseda SOPK Peter Mihók, komora každoročne organizuje  prieskum medzi svojimi členmi, ktorý je zameraný na hodnotenie končiaceho sa roka a očakávania pre rok nastupujúci. Tento prieskum organizuje od roku 1998, čiže má za sebou 25 rokov, čo umožňuje v časovom rade hodnotiť vývoj podnikateľského prostredia, priority podnikateľských subjektov, pohľad na pôsobenie vlád v oblasti ekonomiky, ako aj situáciu v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov či začlenenie sa Slovenska do európskej integrácie.