NBS: kombinácia neistoty, inflácie, rastu úrokov

BRATISLAVA – Zdrojom neistoty je kombinácia inflácie, rastúcich sadzieb, vojny a slabnúcej ekonomiky. Konštatuje to Správa o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska (NBS).

To môže spôsobiť zhoršenie finančnej situácie časti podnikov a domácností ako aj štruktúry financovania sa bánk, ale zároveň aj zmierniť riziká spojené s rastom zadlženosti.

Doterajší vývoj v roku 2022 priniesol úplne nové výzvy pre finančnú stabilitu

Koronakrízu vystriedala kombinácia vysokej inflácie, rastúcich úrokových sadzieb, vojny v susednej krajine a zhoršujúcich sa ekonomických vyhliadok. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú aj finančnú stabilitu na Slovensku.

Riziko zhoršenia finančnej situácie rastie najmä v časti podnikového sektora

Prudký a nerovnomerný nárast cien môže negatívne ovplyvniť časť podnikov a narušiť štruktúru podnikateľského prostredia. Niektorým sa finančná situácia zlepší, iným zhorší – podľa ich schopnosti preniesť vyššie náklady na zákazníkov. Rozdiely medzi týmito dvoma skupinami však môžu byť väčšie než obvykle. Finančné ťažkosti sa môžu preniesť aj do vyššieho podielu nesplácaných úverov.

V sektore domácností sú riziká v porovnaní s podnikmi zatiaľ nižšie

Vplyv rastúcich nákladov je pozvoľnejší a rovnomernejší, čo pre domácnosti vytvára určitý priestor na prispôsobenie sa. Očakávame, že sa zastaví doterajší pokles zlyhaní úverov, v nepriaznivom scenári vývoja môže dokonca vzrásť. Ohrozené sú v prvom rade spotrebiteľské úvery. Kľúčový bude aj vývoj na trhu práce.

Banky sú odolné a pripravené zvládnuť prípadný nárast strát z nesplácaných úverov

NBS v posledných rokoch zvýšila viaceré kapitálové vankúše, čo významne zvýšilo odolnosť bánk. Sú pripravené zvládnuť aj výraznejšie straty. Ziskovosť bánk je dobrá, pričom úroveň zisku sa oproti predchádzajúcemu roku takmer nezmenila. Vďaka rastúcim úrokovým sadzbám sa ale zmierňuje tlak na úrokové marže.

Rastúce úrokové sadzby zatiaľ najviac vplývali na hypotéky, v menšej miere aj na podnikové úvery

Vlna úverovania z jari 2022 opadla. Rastúce úrokové sadzby a ekonomická neistota znižujú dopyt po hypotékach, čím sa zmierňujú riziká spojené s rastom zadlženosti. S tým súvisí aj zastavenie strmého rastu cien na realitnom trhu. Podnikové úvery stále dynamicky rastú, najmä vďaka potrebe prevádzkového financovania podnikov. Aj pri nich už začali úrokové sadzby pomerne rýchlo rásť.

Po dlhšom čase sa do popredia dostáva otázka likvidity a ceny zdrojov

Aktuálne majú banky dostatok stabilných zdrojov, ale trendy sú skôr negatívne. Najmä vklady domácností spomalili rast. Aj cena dlhodobých zdrojov na finančných trhoch rastie – vrátane krytých dlhopisov. Zmeny v štruktúre financovania môžu negatívne ovplyvniť ziskovosť bánk a stabilitu zdrojov.