Pavol Michalec: indexácia chráni poistených ľudí

BRATISLAVA – Hrozí vám podpoistenie? Takto to zistíte.

Ako vyskladať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, na akú výšku a aké riziká hrozia z nedostatočného krytia? Poradíme.

Ak ste mali škodovú udalosť na svojom dome, byte alebo domácnosti, je vám zrejmé, že poistenie môže spôsobené škody výrazne zmierniť. Pre tých nepoistených, či podpoistených, naopak, zostali oči pre plač. Prichádzajúca zima pritom opäť zvyšuje riziko škodových udalostí, otázkou by však už nemalo byť, či poistenie má zmysel, ale či je nastavené správne.

Pretože ani poistená nehnuteľnosť, respektíve domácnosť automaticky neznamená, že je aj chránená, najmä ak má poistka 30 či 40 rokov a jej krytie ste za ten čas nekontrolovali. „Prakticky všetky poistné zmluvy staršie ako rok-dva sú  podpoistené, pokiaľ neboli dojednané s indexáciou, teda automatickým nárastom poistnej sumy podľa údajov štatistického úradu. Pri starších zmluvách často podpoistenie nerieši ani indexácia, teda navyšovanie poistnej sumy o infláciu,“ upozorňuje Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom.

Dopad cien na poistky

V poslednom období totiž ceny nehnuteľností aj spotrebných tovarov rástli rýchlejšie, ako stihli poisťovne indexovať. „V súčasnosti sa rast cien spomalil, no nezastavil sa úplne. To znamená, že pokiaľ rodina nechce mať svoje bývanie podpoistené, mala by osloviť odborníkov, ktorí jej pripravia návrh riešení zabezpečujúcich zreálnenie krytia jej bývania,“ upozorňuje Pavol Michalec.

Ako totiž z praxe vyplýva, klienti finančných domov často nevedia, pred čím ich indexácia chráni. A ak aj áno, mnohí z nich vidia len to, že každý rok musia zaplatiť za poistenie viac. Teda bez uvedomenia si súvislosti medzi rastom hodnoty svojho majetku a výškou poistnej sumy.

Šetrenie na poistke sa však môže vypomstiť práve pri poistnej udalosti, kedy poisťovňa odškodní klienta nedostatočne, takže oprava či kúpa novej nehnuteľnosti pri totálnej škode sa z poistky ani nevykryje.

Aké krytie zvoliť

Výška poistky by preto mala byť stanovená tak, aby v prípade poistnej udalosti poistné plnenie dokázalo vykryť nielen opravu poškodenej časti domácnosti, nehnuteľnosti, prípadne pri totálnych škodách zaobstaranie nového bývania, ale aj odvoz sutín, či náhradné ubytovanie, ktoré sú štandardne súčasťou poistnej sumy. Poistenie by nikdy nemalo slúžiť len pre poistenie, teda
napríklad z dôvodu čerpania úveru, ale aby vás skutočne chránilo.

Ak chcete šetriť, možnosťou je zvoliť komplexný balík. Kým v minulosti sa poistky uzatvárali samostatne na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti, dnes už poisťovne ponúkajú spoločný balík, ktorý prináša okrem výhody komplexnosti poistenia aj lepšiu cenu. „Napríklad kuchynskú linku niektoré poisťovne považujú za súčasť nehnuteľnosti, iné za súčasť domácnosti. Mohlo by sa tak stať,
že rodina ju nebude mať z tohto dôvodu vôbec poistenú. Pri spoločnom poistení býva, okrem toho, poistenie lacnejšie,“ podotýka špecialista.

Kedy prehodnocovať?

Ako podotýka odborník, v súčasnej situácii treba prehodnocovať správnosť výšky poistenia aspoň raz za 2-3 roky, pokiaľ je poistenie dojednané s indexáciou. „Bez indexácie je potrebné prehodnocovať
správnosť výšky každý rok, pokiaľ sa situácia s nárastom cien nestabilizuje. Poistné zmluvy bez
indexácie už uzatvárať ani neodporúčam,“ radí Pavol Michalec. Vždy to však urobte aj vtedy, keď sa
rozdiel medzi skutočnou hodnotou nehnuteľnosti a poistnou sumou blíži k desiatim percentám. Pri
prekročení tejto hranice už totiž môže byť prípadná poistná udalosť riešená v režime podpoistenia, čo
pre poškodeného vždy znamená menej peňazí od poisťovne.

Rada na záver

Nešetrite na nesprávnom mieste.  Hoci sa poisťovne môžu predbiehať v ponukách lacných poistiek, cena poistky by nemala byť jediná
smerodajná ani pri výbere poisťovne. Najlacnejšie totiž nemusí byť to najvhodnejšie. „Tu je vždy lepšie sa poradiť s odborníkom. Vždy odporúčam v prvom rade si vyberať poisťovňu podľa rozsahu krytia,“ podotýka Pavol Michalec. Teda tak, aby bolo poistené to, čo poistené má byť, a v dostatočnej miere.