Lietame za vedou a výskumom s Papagenom

Spoločnosť Papageno, s. r. o. v roku 2015 uzavrela 44 zmlúv s organizáciami, ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Celková hodnota kontraktov je 24 284,95 EUR. Všetky zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv. Firma má internetovú stránku, na ktorej je ľudovo povedané figa borová. Figu borovú a dokonca oranžovú si môžete pozrieť tu.

Firma Papageno, s. r. o. pre zmluvných partnerov z verejného sektora nakupovala letenky. Tri zmluvy sa uzavreli v sobotu. Zverejnené zmluvy uzavrela s organizáciami s verejným sektorom v čase do marca do júla 2015. Pre inštitúcie z verejného sektora nakúpila celkom 81 leteniek. V priemere je to 1,84 letenky pripadajúcej na jednu zmluvu. V jednej zmluve sú slovne uvedené tri letenky, ale v číselnom vyjadrení je uvedená číslica 1. Pri súčte sme zohľadnili číselné hodnoty kontraktov.

Vyplýva to z analýzy všetkých kontraktov, ktoré sú uvedené v Centrálnom registri zmlúv. Medzi zmluvné strany spadajúce pod rezort školstva firmy Papageno, s. r. o. patrili napríklad Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky či Slovenský historický ústav v Ríme, Národné laserové centrum, ale aj ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV). Išlo o nasledovné ústavy: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Ústav zoológie SAV, Virologický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV.

Niektoré ústavy Slovenskej akadémie nevyužívajú pri nákupe leteniek sprostredkovateľské firmy. Okrem iného klientom firmy Papageno, s. r. o. bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Letenky firma nakupovala je pre Trnavskú univerzitu v Trnave a Univerzitu Konštantína filozofa v Nitre.

Ministrom školstva vedy, vedy, výskumu a športu bol v tomto čase Juraj Draxler. Vo funkcii bol od 28. novembra 2014 do 23. marca. 2016.

Organizáciami, ktoré boli zmluvnými stranami a nespadajú do pôsobnosti Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli Národný ústav reumatických chorôb, Slovak Business Agency, či  Rozhlas a televízia Slovenskej republiky. Niektoré hodnoty kontraktov sú 444, 555, 777, či 1111 EUR. Obchody sa uskutočnili prostredníctvom systému elektronického trhoviska. “Elektronické trhovisko, hoci je významným krokom k odbúraniu netransparentnosti, nedokáže zabezpečiť cenu, ktorá by šetrila verejné zdroje, píše sa v programe politickej strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Majiteľmi firmy Papageno, s. r. o. sú poslanykyňa Slovenskej národnej rady Veronika Remišová a jej manžel Milan Remiš. Ten pôsobí v súčasnosti ako člen Monitorovacieho výboru operačného programu Výskum a inovácie. Pôsobil v ňom aj v čase keď bol ministrom školstva Peter Plavčan. Táto inštitúcia schválila pravidlá prideľovania prostriedkov z fondov Európskej počas pôsobenia vo funkcii ministra školstva Petra Plavčana, a aj ich novelu po nástupe do funkcie ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Poslankyňa Veronika Remišová kritizuje prideľovanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. To, že je manžel je členom Monitorovacieho výboru operačného programu Výskum a inovácie nepovažuje za konflikt záujmov. Komentátor denníka Pravda Martin Krno napísal: „Konflikt záujmov ako vyšitý.“

Firma Papageno, s. r. o. nemá v predmete činnosti poskytovanie služieb v oblasti dopravy a cestovného ruchu. V predmete jej činnosti je poradenská činnosť, spracovanie projektov pre štrukturálne fondy Európskej únie, výskum, vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Okrem iného môže poskytovať aj služby v oblasti čistenia a upratovania.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.