Pa-pa-pageno a Pa-pa-pagena z Devínskej Novej Vsi

Milan Remiš, manžel poslankyne Veroniky Remišovej je členom Monitorovacieho výboru operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Vyplýva zo z informácií, ktoré zverejnila daná inštitúcia na svojej internetovej stránke. Zoznam členov výboru si môže ktokoľvek overiť na danom hypertextovom odkaze. 

Monitorovací výbor pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI)  je orgán, ktorý na  preskúmava vykonávanie operačného programu a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné a špecifické ukazovatele týkajúce sa OP VaI vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov výsledkov a pokroku pri plnení kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci uvedenom v príslušných európskych predpisoch a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz.

Prideľovanie eurofondov kritizoval aj rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer. Je tiež členom monitorovacieho výboru. Zastupuje v ňom Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR.

Milan Remiš v monitorovacom výbore nezastupuje politickú stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ale Občianske združenie Fórum života. To sa nezaoberá ani vedou, ani výskumom ani inováciami. “Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života, ” píše samo o sebe Občianske združenie Fórum života. Poznamenáva, že hodnoty, na ktorých združenie stojí, vychádzajú zo židovsko-kresťanského svetonázoru. Fórum života, o.z., je však otvorené pre každého, kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.”

To či poslankyňa Veronika Remišová pri kritike udeľovania eurofondov a dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky, využíva informácie od svojho manžela Milana Remiša, nikto nedokázal. Neexistujú ani dôkazy, že ide o konflikt záujmov. Členovia monitorovacieho výboru by mali zachovávať mlčanlivosť o faktoch, ktoré zistili počas monitorovania.

Veronika Remišová o konflikte záujmov 1. augusta 2017 povedala: “Ide o obrovský konflikt záujmov, ak jeden z hodnotiteľov projektov vo výzve na podporu výskumu a vývoja sedí vo vedení inštitúcie, ktorá do súťaže prihlásila viaceré projekty. Zároveň je absurdné, že ministerstvo školstva v tom konflikt záujmov nevidí.”

O tom či je to konflikt záujmov keď jeden rodinný príslušník je v kontrolnom orgáne pre eurofondy a druhý rodinný príslušník využíva od neho informácie pre politický boj sa pani poslankyňa Veronika Remišová ešte nevyjadrila.

Podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je konflikt záujmov situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci, záujem zdieľaný so žiadateľom o grant/konečným príjemcom.

Člen monitorovacieho výboru operačného programu Výskum a inovácie Milan Remiš a členka politickej strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veronika Remišová sú spolumajiteľmi spoločnosti s rušením obmedzeným Papageno, s. r. o. Firma uvádza ako svoje sídlo panelový dom v Devínskej Novej Vsi. V predmete podnikania firmy je poradenstvo v oblasti eurofondov. Výpis z obchodného registra to definuje, že je to “poradenská činnosť, spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti.”

Pieseň Papageno z Novej Vsi zložili slovenský rockový hudobník Marián Varga a básnik Kamil Peteraj. Pieseň vyšla na dlhohrajúcej vynilovej platni (LP) na II. programe sna v slovenskom hudobnom vydavateľstve Opus. Kľúčovými interpretmi na LP sú Marián Varga, Radim Hladík a Pavol Hammel.

Firma Papageno nemá na adrese svojho sídla tabuľu. Okrem iného, firma Papageno nemá svoju vlastnú internetovú stránku. Keďže sídli v obytnom dome, v jeho vchode je schránka na doručovanie pošty. Okrem pojmu schránková firma Veronika Remiśová v relácii Rozhlasu, televízie Slovenska O päť minút dvanásť použila pojem fantómová firma. Konateľom firmy Papageno, s. r.o. bol pôvodne v rokoch 1997 – 2009 Ján Žatko. Od roku 2009 je konateľkou Eleonóra Belošovičová. Belošovičová je dievčenské priezvisko Veeroniky Remišovej. Ján Žatko je kontaľom niekoľkých firiem. Napríklad je to Devínskonovoveská televízia, s. r. o. Ján Žatko je autorom portálu www.tyzdenvdevinskej.sk.

Podľa slovníka slovenského jazyka je fantóm predstava niečoho neskutočného, vidina, prelud. Slovné spojenie bláznivý fantóm chorého mozgu použil slovenský spisovateľ a dramatik Ivan Stodola. Vidiny a preludy majú väčšinou ľudia, ktorí trpia psychickými chorobami schizofrénia, čo je rozdvojenie osobnosti, alebo paranoja, čo je stihomam. Občianskej združenie Fórum života a ani firma Papageno, s. r. o. sa problematikou psychických chorôb nezaoberajú.

Zaujímavé je to, že monitorovací výbor, ktorého členom je Milan Remiš schválil výberové a hodnotiace kritériá pre projekty. Poslankyňa Veronika ich v lete 2017 spochybnila a napadla na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Papageno a Papagena sú jedny z hlavných postáv v opere Čarovná flauta. Je to opera v dvoch dejstvách, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v roku 1791 na nemecký text Emanuela Schikanedera.

Dej, vytvorený v duchu populárnej ľudovej feérie plnej exotických divov z tej doby čerpá námet v rozprávke K. Wielanda (1733–1813) „Lulu“ zo zbierky fantastických básní „Džinnistan, ale aj z knihy “Vybrané povesti o vílach a duchoch“ (1786–1789) ), či z  jeho rozprávok  “Labyrint” a “Umní chlapci.”

Wolfgang Amadues Mozart a Emmanuel Schikander boli slobodomurármi. Preto niektorí z hudobných kritikov hľadajú v opere slobodomurársku symboliku. Na premiére opery 30. septembra 1791 niektoré úlohy hrali slobodomurári.

Poslankyňa Veronika Remišová má k umeniu blízko. Absolvovala Vysokú školu múzických umení. Diplomovú prácu písala na tému z oblasti réžie bábkového divadla.

Sídlo firmy Papageno, s. r. o. na ulici Jána Poničana číslo 3 v Devínskej Novej Vsi.

Dušan Čaplovič, Juraj Draxler a Peter Plavčan o činnosti Monitorovacieho výboru operačného programu Výskum a inovácie neinformovali.

V súvislosti s problematikou eurofondov a iných tém sa v slovenských médiách vyskytuje nové výrazové prostriedky slovenskej žurnalistiky. Ide o nasledovné slovné spojenia: existuje podnikateľský prienik, na trhu kolujú informácie, v podnikateľskom prostredí sa hovorí, zdá sa, či nebodaj to vyvoláva dojem, ale aj viacerí sa zhodujú na tom a na tom, a to je zrejmé a pravdepodobné, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, nezávislí anonymní analytici hovoria, že podľa našich informácií a aj v kuloároch sa hovorí.  Medzi obľúbené prídavné mená patria kontroverzný, toxický a lukratívny.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.