Letom, zimou, svetom a Nursultan, on vie to (1) tentoraz o histórii hlavného mesta Kazachstanu

NUR SULTAN – Nur-Sultan znamená v kazašskom jazyku Osvietený vládca.  Slovo Nur sa doslova prekladá ako lúč. V Kazachstane je veľa krstných mien, ktoré v preklade znejú krásne. Najmä tie ženské znamenajú napríklad ranný biely kvet, alebo mesačný kvietok. Snúbi sa v nich poézia regiónu a dávne kultúrne tradície.

Obzvlášť krásne a poetické sú ženské mená – Karlygaš (lastovička), Ajnura (aj – mesiac, nur – ray), Ajbike (mesačná krása), Ajgul (mesačný kvet), Ajar (zlatíčko).

Verilo sa, že zlé oko neovplyvňuje dievčatá tak silno ako chlapcov. Vyberali sa pre ne tie najkrajšie, najjemnejšie a ľahko vysloviteľné mená. Názvy drahých látok sa často uvádzali ako mená: Žibek (hodváb); jemné rastliny: Raušan (ruža), Kyzgaldak (tulipán), Enlik (plesnivec); drahé kovy a kamene: Altyn (zlato), Kumis (striebro), Gaučar (smaragd), Maržan (perly). Aby dievčatká dorástli do nevýslovnej krásy, tak ich nazývali podľa mien nebeských telies: Kunsulu (krásna ako slnko), Ajsulu a Ajman (krásna ako mesiac, s tvárou v tvári), Šolpan (ranná hviezda). Keď sa narodila dlho očakávaná dcéra, volali ju Asel (med), Meiz (hrozienka), Kulpynai (jahody).

Vráťme sa k hlavnému mestu.  Akmolinsk získal štatút mesta v roku 1862. Neskôr sa volalo Akmolinsk, Celinograd, Astana a dnes Nur-Sultan. Hlavným mestom Kazachstanu sa stalo 10. decembra 1997. Nachádza sa na brehoch rieky Išim a je pomyselne rozdelené na dve časti. Miestni obyvatelia si vravia, že bývajú na pravom či na ľavom brehu mesta. V roku 2017 počet obyvateľov prekročil 1 milión obyvateľov. V súčasnosti je ich 1,13 milióna.

Fotografia: Strecha obchodného domu Chan Shatyr (Šiator Chána). Architekt – Lord Norman Foster. Plážové kúpalisko.

Sídla na mieste dnešného Nur-Sultanu boli v minulosti pravidelnou zastávkou karaván, ktoré prepravovali tovar z Číny do Európy a späť na ťavách.

Pozrime sa veľmi vzdialenú históriu hlavného mesta Kazachstanu. Archeológovia našli artefakty počas vykopávok na jeho uzemí, ktoré pochádzajú z doby bronzovej, staršej doby železnej a stredoveku. Taktiež sa skúmali pohrebiská doby bronzovej a staršej doby železnej Kuigenzhar v rokoch 2001 a 2005. V roku 2007 bola čiastočne prebádaná kráľovská mohyla na ulice Syganak (dnes Kaldayakova), ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Paláca nezávislosti. Po rozšírení administratívnej línie Nur-Sultanu sa v jej medziach objavil na území osady Bozok sídlo poľnohospodárov, čo naznačujú zvyšky zavlažovacích jarkov na ploche 30 hektárov. Osada existovala prvýkrát v 7. – 8. storočí, potom bola opustená. Znova ju osídlili v X-XI. storočí, potom bola opäť opustená a znovu obnovená v XII-XIV storočiach.

Keď malo mesto meno Celinograd, tak bolo centrom zúrodňovania celiny, teda neobrobenej poľnohospodárskej pôdy. Vyrábalo sa v ňom veľa poľnohospodárskej techniky. Po tom, ako sa Kazachstan stal samostatným štátom dostal meno Akmola a stalo sa regionálnym centrom. A v roku 1998 bolo premenované na Astana, čo znamená jednoducho „hlavné miesto.“

Po tom ako prvý prezident krajiny Nursultan Nazarbajev odstúpil zo svojho postu v marci 2019, bolo mesto rozhodnutím parlamentu premenované na Nur-Sultan.

Fotografia: Strecha obchodného domu Chan Shatyr (Šiator Chána). Architekt – Lord Norman Foster.

Ekonomika mesta je založená na obchode, doprave a komunikáciách a stavebníctve. Pokiaľ ide o jeho príspevok k hrubému produktu obchodného sektoru ekonomiky Kazachstanu, patrí Nur-Sultan po Alma-Ate na druhé miesto medzi regiónmi a mestami republikánskeho významu. Celkový regionálny produkt dvoch miest – Alma-Ata a Nur-Sultan – predstavuje viac ako polovicu z celkového objemu obchodu v Kazachstane. Pokiaľ ide o maloobchodný obrat, hlavné mesta je tiež na druhom mieste v krajine. Nur-Sultan je lídrom v republike, pokiaľ ide o ceny stavieb. Pätina všetkých rezidenčných nehnuteľností uvedených do prevádzky v Kazachstane v roku 2009 bola v Astane. Už viac ako päť rokov vedie v objeme uvádzania bytových budov do prevádzky.

Priemyselná výroba mesta sa sústreďuje hlavne na výrobu stavebných materiálov, potravín, nápojov a strojárstva. Nur-Sultan má v Kazachstane popredné miesto vo výrobe stavebných kovových výrobkov, betónu pripravených na použitie a stavebných výrobkov z betónu. Vyrába sa v ňom množstvo stavebných kovových konštrukcií, radiátorov a kotlov ústredného kúrenia a manipulačných zariadení.

S cieľom prilákať investorov a rozvíjať nové konkurencieschopné odvetvia funguje v meste špeciálna ekonomická zóna „Astana – nové mesto“ (FEZ). Výhodou FEZ je prítomnosť osobitného právneho režimu, ktorý poskytuje daňové a colné výhody. Na jeho území sa realizujú projekty rôznych smerov. Rozvoj mesta je zameraný najmä na vytvorenie konkurenčnej ekonomiky s vysokým podielom inovatívnych výrobkov na celkovom objeme výroby, rozvinutých odvetviach spracovateľského priemyslu. V meste je veľa malých a stredných podnikov. Záujemcovia o podnikanie nemajú ťažký prístup k úverom.

Fotografia: Strecha obchodného domu Chan Shatyr (Šiator Chána). Architekt – Lord Norman Foster. Plážové kúpalisko.

Berik Džakenov, primátor mestskej štvrti Esiľ mesta Nur-Sultan hovorí, že kedysi bola na území jeho štvrte len step. Dnes je tam Botanická záhrada, ale stavia sa tam aj hlavná mešita mesta. Pán primátor sa snaží.  V svojej štvrti za posledné volebné obdobie dobudoval 5 parkov, 38 zelených ulíc a dve veľké zelené ulice. V tomto roku vymení 5 000 svietidiel vo verejnom priestore. A nielen to.

O centre Chan Šatyr si povieme nabudúce.