Kto je to organizácia Eurázijská ekonomická únia

MOSKVA – Eurázijská ekonomická únia (EEU) je ekonomická únia, ktorá v súčasnosti združuje Bielorusko,  Rusko,  Kazachstan a  Arménsko. V priebehu roku 2015 sa plnohodnotným členom stala aj ďalšia stredoázijská republika – Kirgizsko.

Dohoda o vzniku únie bola podpísaná dňa 29. mája 2014 v kazašskej Astane prezidentmi troch štátov – Ruska, Bieloruska a Kazachstanu, pričom do konca roka 2014 k dohode pristúpili aj Arménsko a Kirgizsko. Dohoda formálne nadobudla platnosť 1. januára 2015. Dohoda o vstupe Arménska nadobudla platnosť o deň neskôr, teda 2. januára 2015 a dohoda o vstupe Kirgizska nadobudne platnosť v máji 2015.

Prvýkrát predniesol ideu vytvorenia regionálneho obchodného bloku kazašský prezident Nursultan Nazarbajev v roku 1994 v reči na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova. V postsovietskom regióne došlo po rozpade ZSSR k podpisu rôznych zmlúv, ktoré viedli k spolupráci v colnej či vojenskej oblasti a postupne aj k ustanoveniu hlbšej hospodárskej spolupráce, ktorá vyvrcholila práve v založení Eurázijskej ekonomickej únie. Spolupráca na politickej úrovni je zatiaľ minimálna, čo dokazuje aj skutočnosť, že práve kazašský prezident trval na tom, aby súčasťou názvu zväzu bolo prídavné meno ekonomický.

O vstupe do uvažujú aj niektoré ďalšie postsovietske republiky ako Tadžikistan či Uzbekistan. Únia má záujem o spoluprácu aj s ďalšími krajinami, ako napríklad Vietnam, Kuba či Azerbajdžan.

Po ruskej invázii na Ukrajinu a následných sankciách proti postupu Ruska zaviedol Kremeľ zákaz vývozu obilnín a cukru do krajín EEU „na podporu domáceho trhu“. Timur Suleimenov, prvý zástupca vedúceho prezidentskej administratívy Kazachstanu, zároveň povedal, že „Kazachstan nebude nástrojom na obchádzanie sankcií proti Rusku zo strany USA a EÚ. Budeme dodržiavať sankcie.“

Krajiny sa zatiaľ dohodli na protimonopolnej politike.