Monopolná ruská plynárenská firma Gazprom

MOSKVA – Verejná akciová spoločnosť Gazprom (PJSC Gazprom) je ruská nadnárodná energetická spoločnosť, ktorej viac ako 50 % akcií vlastní štát. Ide o holdingovú spoločnosť skupiny Gazprom.

PJSC Gazprom priamo predáva zemný plyn a prenajíma si svoju prepravnú sústavu plynu. Hlavnými činnosťami sú prieskum, výroba, preprava, skladovanie, spracovanie a predaj plynu, plynového kondenzátu a ropy, predaj plynu ako motorového paliva, ako aj výroba a predaj tepla a elektriny[4][5]. Gazprom je vlastníkom významnej časti akcií Gazprom Space Systems, dcérskej spoločnosti odvetvia telekomunikačných služieb [zdroj neuvedený 120 dní] Podiel Gazpromu na svetových zásobách plynu je 16%, v ruštine – 71%. Gazprom predstavuje 12 % svetovej produkcie a 68 % ruskej produkcie plynu. Podľa S&P Global Platts (2018) sa umiestnila na sedemnástom mieste v zozname najväčších energetických spoločností. Podľa Forbes Global 2000 sa Gazprom v roku 2020 umiestnil na 32. mieste medzi najväčšími spoločnosťami na svete z hľadiska objemu kótovania akcii na burze.

Od roku 2021 spoločnosť vlastnila najväčšiu plynárenskú prepravnú sústavu na svete, ktorej dĺžka je 175,2 tisíc kilometrov. Gazprom je najväčším ruským výrobcom a vývozcom skvapalneného zemného plynu (LNG). Spoločnosť vyvíja súčasný projekt Sachalin-2 a taktiež realizuje nové projekty v tejto oblasti.

Na domácom trhu Gazprom predáva viac ako polovicu plynu, ktorý predáva. Okrem toho spoločnosť dodáva plyn do viac ako 30 krajín blízkeho i vzdialeného zahraničia. Gazprom mal do konca roku 2013 monopol na export akéhokoľvek plynu z Ruska. Po decembri 2013 si ponechal monopol na export potrubného plynu.

Spoločnosť je jedným zo štyroch najväčších ruských producentov ropy. Celková inštalovaná kapacita energetických aktív Gazpromu v Rusku predstavuje približne 16 % celkovej inštalovanej kapacity ruského energetického systému. Gazprom je vo výrobe tepelnej energie na prvom mieste na svete.

Gazprom je zodpovedný za 3,91 % celosvetových priemyselných emisií skleníkových plynov v rokoch 1988 až 2015, a preto je zodpovedný za globálne otepľovanie, pričom zároveň zodpovedá za „riziká pre zdravie, živobytie, potravinovú bezpečnosť, zásobovanie vodou, ľudskú bezpečnosť a ekonomický rast“.  Od 3. apríla 2022 je pod austrálskymi sankciami.

K 31.12.2017 boli akcionármi spoločnosti: spoločnosti kontrolované Ruskou federáciou (50,23 %), medzi ktoré patria: Federálna agentúra pre správu majetku (38,37 %); OJSC Rosneftegaz (10,97 %); OJSC Rosgazifikatsiya (0,89 %); držitelia ADR (25,20 %); ostatné registrované osoby (24,57 %).
PJSC Gazprom je registrovaná v Petrohrade od roku 2021 na adrese: Lakhtinsky Prospekt, Building 2 Building 3, Lakhta Center.